WELWOWIE | Parafia Jana Pawła II we Lwowie

Aktualności

“Weekend Taize we Lwowie”

Rzymsko-katolicka Parafia św. Jana Pawła II we Lwowie zaprasza młodzież (bez ścisłych ograniczeń wiekowych)  na spotkanie pod nazwą “Weekend Taize we Lwowie”. Będzie to kontynuacja Spotkania młodzieży, która odbyła się 28.12.2021 – 1.01.2022 we Lwowie jako wydarzenie pararelne do spotkania w Turynie. Uczestniczyła w nim młodzież z różnych miast Ukrainy i Polski. Prowadzone było dokładnie jak miało odbyć się w Turynie, przy wsparciu wspólnoty Taize. Przygotowując się do Europejskiego  Spotkania w Trybie, pragniemy przeprowadzić podobne spotkanie w stylu Taize, z seminariami i modlitwami w kościołach różnych wyznań. W zaplanowanym wydarzeniu  będzie mogła wziąść udział niewielka,  ograniczona liczba osób. Parafią przyjmującą jest nasz Rzymsko-katolicka Parafia św. Jana Pawła II we Lwowie (adres: Stryjska 6, Sokolniki). Zapewniamy pełne wyżywienie i zakwaterowanie. Młodzież będzie przyjęta w domach.[…]

Więcej »

Lwów. Spotkanie religii w intencji pokoju

“Fratelli tutti” we Lwowie,  Spotkanie religii w Światowy Dzień Pokoju, w 35 roku od zgromadzenia w Asyżu. 1 stycznia w Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie co roku odbywa się spotkanie przedstawicieli różnych religii, przynosząc przesłanie pamiętnego zgromadzenia religii w Asyżu w 1986 roku. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania była encyklika Papieża Franciszka “Fratelli tutti” o braterstwie ludzi różnych religii.  Spotkanie odbywało się w kolejnym, siódmym już roku wojny na Ukrainie. Wspólnota Focolare przeprowadziła łączenie online z przyjaciółmi wspólnoty rzymsko- i greko – katolików, apostolskich Ormian i luteran z różnych miast Ukrainy i Słowacji. W kościele św. Jana Pawła II przy żłóbku zasiedli razem: ks.Grzegorz Draus (referent do spraw ekumenicznych i misyjnych Metropolitalnej Kurii), więzienny kapelan iman Mussa Dubrajew z Centrum Muzałmańskiego z Kijowa, Jurij Ahalaja,[…]

Więcej »

Noworoczne spotkanie Młodzieży Taize we Lwowie

Europejskie Spotkanie Młodzieży nie może odbyć się w  planowanym terminie w Turynie, dlatego w mniejszym wymiarze, z błogosławieństwem i w jedności ze wspólnotą Taize, w dniach 28 grudnia 2021 po 1 stycznia 2022 odbywa się we Lwowie, pod patronatem Rzymsko-katolickiej Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie. Do wydarzenie przyłączyła się Kościół greko-katokolicki oraz Ukraińska Prawosławny Kościół (będący w jedności z prawosławnym patriarchatem).     W spotkaniach bierze udział  kilkadziesiąt młodych że Lwowa oraz pielgrzymi z Kijowa, Odesy, Rawy Ruskiej, Tarnopola, Białej Cerkwi, Kamieńca-Podolskiego oraz z Polski (diecezja rzeszowska). Przyjmuje Parafia św. Jana Pawła II, młodzież mieszka w domach parafian, pokojach w Centrum Jana Pawła oraz znajdującym się w pobliżu, na terenie parafii, klasztorze benedyktynek. Program jest dokładnie taki, jaki był przewidziany na spotkanie w Turynie, że spotkaniami w grupach,[…]

Więcej »

Ostatnie pożegnanie ks. Stanisława Pawlaczka

Delegat Arcybiskupa lwowskiego, na pogrzeb we Wrocławiu, ks.Grzegorz Draus, proboszcz rodzinnej Parafii zmarłego ks. Stanisława we Lwowie – Sokolnikach, uczcził medalem 100  – lecia św.Jana Pawła II z wybrażeniem kościoła w Jego rodzinnych Sokolnikach, którego budowę bardzo wspierał. Podczas pogrzebu ks.G.Draus odczytał list arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego że Lwowa. Podziękował w nim za wielką pomoc, którą ks. Stanisław okazywał Kościołowi na Wschodzie, zwłaszcza Parafii św.Jana Pawła II we Lwowie -Sokolnikach. Kościół św.Jana Pawła kontynuuje tradycje parafii w Sokolnikach. Stary kościół nie został odzyskany. Wybudowano nowy, w granicach Sokolnik. Parafia św. Jana Pawła II  obejmuje południowe dzielnicę Lwowa i Podlwowskie Sokolniki. O Ks.Prałacie: Zmarły ks. Stanisław Pawlaczek, urodził się w Sokolnikach pod Lwowem. Dzieciństwo  spędził w Sokolnikach.  Często przyjeżdżał do rodzinnej miejscowości, w Polsce gromadził dawnych[…]

Więcej »

Noworoczne spotkanie w stylu Taize we Lwowie

Europejskie Spotkanie Młodzieży nie może odbyć się w planowanym terminie w Turynie, dlatego w mniejszym wymiarze, z błogosławieństwem i w jedności ze wspólnotą Taize, w dniach 28 grudnia 2021 po 1 stycznia 2022 odbędzie się we Lwowie, pod patronatem Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie (adres kościoła: Sokilniki, ul.Stryjska 6). Nie ma ścisłych ograniczeń wiekowych. Program taki, jaki był przewidziany na spotkanie w Turynie. Zapraszam i będę wdzięczny za przekazanie tej informacji młodzieży. ks. Grzegorz Draus Przyjazd: 28 grudnia 2021, inauguracja w Parafii św.Jana Pawła II godz.18:00 Zakończenie: 1 stycznia 2022 godz.14. Koszt uczestnictwa : 100 zł. https://forms.gle/rXdanVuvyiHMhiAZ6

Więcej »

Parafia św. Jana Pawła we Lwowie opiekunem Dzwonu Życia

Wielka część i zadanie. Stąd  Dzwon “Głos nienarodzonych” będzie wędrował po miejscowościach i parafiach. “Na prośbę polskiej Fundacji ŻYCIU TAK poświęciłem dzisiaj dzwony noszące tytuł “Głos nienarodzonych”, które zostaną przekazane do Ekwadoru i na Ukrainę. Niech będą dla tych narodów i dla wszystkich znakiem mobilizacji do obrony ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci” – powiedział papież Franciszek 27 października na audiencji generalnej po poświęceniu dzwonów na Watykanie. Papież Franciszek był pierwszą osobą, która symbolicznie uderzyła w dzwony. „Niech ich brzmienie głosi światu Ewangelię życia, budzi sumienia i pamięć o nienarodzonych. Polecam waszej modlitwie każde poczęte dziecko, którego życie dane przez Boga jest święte i nienaruszalne” – dodał. “Głos Nienarodzonych” to inicjatywa, która jak mówią jej pomysłodawcy, Fundacja ŻYCIU TAK – ma na[…]

Więcej »

Przemyśl: Dzwony z Polski zabrzmią za granicą w obronie życia

8 października w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu przy odbyła się uroczystość odlania (narodzin) dzwonów „Głos Nienarodzonych” dla Ekwadoru i Ukrainy. Zostaną poświęcone przez papieża Franciszka 27 października na Placu św. Piotra w Rzymie. Pierwszy dzwon „Głos Nienarodzonych” powstał rok temu i został poświęcony przez Ojca Świętego. Dziś pielgrzymuje po Polsce budząc sumienia stanowiących prawo i ludzi dobrej woli, a jego idea przybrała międzynarodowego rozmachu. Jak przypomina Bogdan Romaniuk, prezes Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego, papież już przed rokiem podkreślił, by ten dzwon budził sumienia i mobilizował do ratowania każdego życia poczętego. Romaniuk poinformował, że Ukraina i Ekwador same zwróciły się do Fundacji z prośbą o sporządzanie dla nich dzwonów „Głos Nienarodzonych”. Abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, oraz abp Luis Cabrera Herrera z Ekwadoru[…]

Więcej »

Noc czuwania maryjnego

Godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, spowiedzi, Msza święta, pieśni uwielbienia, konferencje, cztery części Różańca, bratnia agapa – wypełniały noc czuwania 8/9 października w Parafii św. Jana Pawła II pod kierunkiem lwowskich kapucynów – braci Kazimierza i Zbigniewa. Treścią czuwania była maryjna duchowość i przesłanie pierwszych sobót. Ponad stu uczestników całonocnego czuwania (od godz. 21 do 6 rano), a wielu z nich przyjechała specjalnie z innych miejscowości, świadczy o zapotrzebowaniu na takiego typu modlitwę. Na Mszy św., sprawowanej o północy ks. Grzegorz Draus przedstawiał postać św.Józefa z Kupertynu. Kapucyn, nie radzący sobie z podstawowymi zadaniami, z wielkimi trudnościami uczący się, ukochał słowa Ewangelii “Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowo Boże i zachowują je”. Znajomość tego wersetu[…]

Więcej »

Zajęcia i kierunek pedagogiczny: mama i dziecko razem

Jedną z misji Rodzinnego Centrum “Tradycja” Parafii św. Jana Pawła II jest wszechstronne wsparcie rodzin, w których mama całkowicie poświęca się pracy w domu i wychowaniu dzieci. Pierwsze pięć lat życia są fundamentalne dla formowania osobowości i budowania więzów, dlatego najlepszym jest, gdy ten czas dziecko jest pod stałą opieką mamy, od której czerpią widzenie świata i nawyki. Ważny jest też kontakt z innymi dziećmi a dla samych mam wsparcie o dzielenie się doświadczeniem, sukcesami i kłopotami wychowawczymi. Dwa razy w tygodniu, grupa dziesięciorga mam i dzieci (w wieku od 3 do 4 lat) zbiera się przedpołudniem na zajęcia “Mama i dziecko razem”. Bawiąc się, rozwijają się i budują się twórcze więzy. W programie jest też katechizacja, w oparciu na doświadczenie i program niemieckiego[…]

Więcej »

Pokaż filmu “Wierzyć” we Lwowie

Do ostatniego miejsca wypełniona sala kinowa we Lwowie na sobotniej projekcji filmu “Wierzyć” świadczyła o dużym zapotrzebowaniu na dobre, religijne kino. Widząc wykupienie wszystkich miejsc (i wyjątkowo zezwalając na napełnienie w 100% sali) kierownictwo zorganizowało dwa dodatkowe pokazy. Wraz z duszpasterzami film oglądali wierni z miejscowej  Parafii św. Jana Pawła II także z Zimnej Wody, Rusek i Czerwonogradu. Byli też uczniowe z greko-katolickiej katechetycznej szkoły w Samborze. Aby umożliwić filmowe dyskusyjne spotkanie kierownictwo kina na tym projekcie nie nadawało reklam. Prowadzący spotkanie ks. Grzegorz Draua przedstawić panią Annę Morozow, która podzieliła się doświadczeniem życia w katakumbowym Kościele, o jakim opowiadał film. Obok najstarszego widzą, świadka wytrwania w wierze pośród prześladowań, ks. Grzegorz postawił najmłodszego widzą, 11 letnią Jarosławę, jak symbol pokolenia któremu należy przekzywać[…]

Więcej »

Piaskowa animacja, linowy park i biblijna katecheza z papieru i nitki. Obóz Parafii św. Jana Pawła II dla dzieci

Pośród pięknej przyrody Karpat ponad dwadzieścioro dzieci przeżywało tygodniowy twórczy obóz. Pochody w góry, wspinaczki po ekstremalnych trasach linowego parku, pływanie w rzekach i basenie oraz sportowe gry, ćwiczenia gimnastyczne, kurs języka hiszpańskiego – to stałe elementy wypoczynku i integracji parafian i ich przyjaciół. Wszystkie te działanie były przeniknięte najważniejszymi – duchowym przesłaniem. Podstawowe prawdy wiary, wyrażone w kerygmacie o miłości Boga, grzechu, zbawieniu w Chrystysie, modlitwie i życiu w Kościele – dobrze były przyjmowane również przez tych, którzy nie beaki wcześnuej udziału w katechizacji. Wszystkie katechetyczne tematy były przedstawiane poprzez aktywizujące metody, nazywa się je “dynamikami”. O bezwarunkowej miłości Boga może nie zawsze zauważamy pouczano przez psychologiczą grę: pisanie na plecach innych komplementów. Jak i w codzienności, odczuwa się zasadniczo Bożą miłość, ale[…]

Więcej »

Rehabilitacja najmłodszych dzieci z autyzmem – nowy kierunek działalności Centrum św. Jana Pawła II we Lwowie

Już sto dni jest realizowany prealizowany projekt wyzwalania ukrytych sił w dzieciach chorych na autyzm w centrum św. Jana Pawła II. Zajęciami kieruje Olha Pywowarnyk, psycholog o specjalności rehabilitant. Aktywizujące metody na indywidualnych i grupowych zajęciach pomagają również samym rodzicom w nauce rehabilitacyjnych działań, które mogą podejmować w domu. Oprócz zajęć w sali odbyło się już kilka wyjazdów: do pasieki, do koni i na przyrodę. Często jest to pierwszy taki wyjazd bez rodziców. Autyzm nie jest wyrokiem a wyzwaniem.

Więcej »

Dzień monastyczny u benedyktynek dla młodych z Parafii św. Jana Pawła II

Grupa młodych przebywała cały dzień w klasztorze benedyktynek w  Sołonce koło Lwowa, na skraju Parafii. Włączyli się w pełny program klasztornego dnia: brali udział we wszystkich modlitwach, pracowali w porządkowaniu i przy kwietnikach. Siostra Bernadetta wprowadziła młodych w duchwość benedyktyńskuej pracy. Każde, najprostsze działanie jest poszukiwaniem Boga, wzywanym  podczas pracy. O. Leopold wyjaśniał znaczenie modlitwy Nieszporów, śpiewanych po łacinie. “Dzień monastyczny” był korzystnym i dla młodzieży, która pragnie rozpoznać powołanie, i dla samego klasztoru. ks. Grzegorz Draus

Więcej »

We Lwowie bez przeszkód rzymsko-katolicki ksiądz prowadzi posługę w szpitalu wśród chorych na koronowirus

Kontakty ze szpitalem rozpoczęły się id akcji podwożenia pracowników do pracy. Gdy z powodu kwarantanny ograniczono transport, wiele osób, w tym i z rzymsko-katolickiej Parafii św.Jana Pawľa II oferowało pomoc w dajazdach. Gdy zarażony pacjent związany z Parafią św. Jana Pawła II zachorował, sami lekarze poprosi ks.Grzegorza Drausa by przywieziona go i rodzinę do szpitala. Księdza ubrano w sanitarny kostium, później  parafialny bus poddano dezyfekcji. Ks. Grzegorz Draus zwrócił się z prośbą o zgodę na przyjście z posługą. Dyrektor odpowiedział: “Trzeba! Jezus Chrystus mówił: Wiara twoja ciebie uzdrowiła!”. Przy okazji wizyty u jednego chorego ksiądz przychodził do innych sal. Posługa zaczęła się rozrastać.  Ks. Grzegorz ubrany jest w medyczny kostium złożony z 14 części, z których 5 jest zmienianych przy przejściu na inny oddział,[…]

Więcej »

Pierwsza po 76 latach msza Św. w Kuhajowie koło Lwowa

Wędrowanie ministrantów po zrujnowanych kościołach w rejonie Rakowca na południe od Lwowa: Rakowiec, Kuhajów, Tołszczów, Podciemne, Wowków.  Ministranci Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie wraz z proboszczem ks. Grzegorzem Drausem odwiedzili zrujnowane kościoły znajdujące  się na skraju Parafii. W kościele św. Walentego w Rakowcu zaśpiewano jutrznię z brewiarzy. Kościół nie ma całkowicie dachu. W prezbiterium zachował się duży obraz św. Walentego, przedstawiający świętego w kapłańskim ornacie modlącego się za chorych. Trudno było znaleźć otoczony drzewami wyższymi niż wieża kościół Najświętszej Maryi Panny w Kuhajowie. Zrujnowany dach, poręcze z chóru porozrzucane po podłodze. Na stosunkowo dobrze zachowanym ołtarzu (są nawet elementy drewnianej nastawy ołtarzowej) pierwszy raz od 76 lat odprawiono Mszę Świętą. Odwiedzono też kościół św. Marii Magdaleny w Wołkowie. Monumentalna budowla z niebezpiecznie[…]

Więcej »