WELWOWIE | Parafia Jana Pawła II we Lwowie

Aktualności

Był widzialnym znakiem Ewangelii Chrystusa we Lwowie. Teraz czeka go nowa misja

Ewangelizacja na placach, spowiedzi w szpitalach podczas pandemii covid-19 i katechizacja Romów. Po 12 latach duszpasterstwa odchodzi ze Lwowa ks. Grzegorz Draus, proboszcz parafii św. Jana Pawła II. Zapisał się w pamięci lwowian aktywną działalnością i nietypowym podejściem do opieki duchowej. Przed wyjazdem ze Lwowa chętnie opowiedział o swojej służbie w archidiecezji lwowskiej. Po otrzymaniu święceń w Lublinie Grzegorz Draus posługiwał jako wikary w Chełmie, później odpowiadając na zaproszenie podjął pracę w Ukrainie. Najpierw w Równem, a od 2011 roku we Lwowie. Grzegorz Draus przyjechał do Lwowa, aby objąć opieką powstającą nową parafię rzymskokatolicką w południowej części Lwowa. Wybrano dla niej miejsce niedaleko hipodromu, gdzie w 2001 roku odbyło się spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. Dziś stoi tu piękny kościół i dom parafialny, w których wrze życie[…]

Więcej »

Kolejne masowe chrzty we Lwowie

Kościół ze swej natury jest misyjny i “przez chrzest Kościół – Matka rodzi nowe dzieci” (Liturgia Chrztu Świętego). Dla wielu Romów, często zaniedbywanych duszpastersko z powodu odrzucenia przez środowiska, wspólnota co do której odczuwają przynależność jest Kościół Rzymsko-katolicki. Jeżeli odczuwają że są akceptowane, otwierają szeroko swoje serce na Chrystusa. Do Lwowa przyjechało że wschodniej Ukrainy tysiące Romów – uchodźców wojennych. W religijnym Lwowie ożywa ich wiara.  W niedzielę 4 października w Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie kolejna liczna grupa Romów przyjęła chrzest. Dzieci w rożnym wieku, ale d dwóch do dwunastu lat wyznało na mapie are swego wieku wiarę w Chrystusa. Był to kolejny masowy chrzest w Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie, tylko podczas tegorocznej Liturgii Wigilii Paschalnej przyjęło chrzest[…]

Więcej »

Spotkanie liderów parafialnych

Charakterystycznym dla Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie jest aktywne  zaangażowanie wiernych świeckich, biorących odpowiedzialność za Kościół. Nie może być inaczej, gdyż u korzeni Parafii jest grupa młodych małżeństw i kilku samotnych, gromadzących się kilka lat  sami na modlitwie i systemowym czytaniu Biblii. Tak dobrze uformowana wspólnota otrzymała w 2011 roku duszpasterza, ks.Grzegorza Drausa, zaczęli dalej zbierać się w kaplicy i pomieszczeniach Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu na otwartej Wigilii i Pasterki. Jeszcze kilka dni  przed Pasterką, która oficjalnie otworzyła liturgię formującej się Parafii, w sali przy katedrze miał miejsce kurs “Jak zrobić własnoręcznie szopkę” prowadzony przez pedagogów. Później nastąpił rozwój innych grup i samej parafii. Na dziękczynnej Mszy św. , słuchając nauki o misji świeckich budujących Kościół i wspólnej zebrali się liderzy następujących grup Parafii: trzech[…]

Więcej »

Poświęcenie namiotu – szkoły i chrzest w romskim taborze pod Lwowem

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki spotkał się dziś z Romami mieszkającymi w namiotach z płyt pilśniowych i folii w lesie przy obwodnicy Lwowa. Romowie mieszkający w taborze pochodzą z Zakarpacia, przyjechali w poszukiwaniach lepszego w wielkim mieście.  Ks Grzegorz Draus, proboszcz Parafii św. Jana Pawła II od prawie roku przyjeżdża do taboru z pomocą i katechezą. Parafialny zespół pedagogów Teatru “Emmanuil” im.Karola Wojtyły, z sukcesem prowadzący romską szkołę dla dzieci uchodźców, podjął się sprawy otwarcia szkoły “Alaw” (czyli “słowo w języku ukraińskich Romów, teraz podjął się sprawy edukacji dzieci jak też dla dorosłych w w taborze. Z  pomocą przyszedł Krzysztof Hoffman ze Stowarzyszenia ,,Znaki pamięci”, przywiózł namiot. Oprócz Arcybiskupa przybyli przedstawiciele obwodowej administracji i jednostek pomocowych. Ks. Arcybiskup po poświęceniu namiotu – szkoły poszedł do mieszkalnych[…]

Więcej »

Święto św. Franciszka z Asyżu we lwowskim klasztorze kapucynów

Od roku kapucyni zamieszkują w niewielkim domku, w dzielnicy Zamarstynów, gdzie mieli przed wojną klasztor, wśród starych, ubogich domów.  W niewielkiej kaplicy zgromadziło się kilkadziesiąt osób. Prowadzący odpust i kaznodzieja  ks.Grzegoez Draus z Parafii św. Jana Pawła II mówił charyzmacie franciszkańskim – proste życie Ewangelią, przyjazne relacje do ludzi, głoszenie. Po odnowieniu ślubów zakonnych przez kapucynów przyrzeczenia złożylo ośmioro członków Trzeciego Zakonu Franciszkańskiej Młodzieży. Po mszy św. przez ponad pół godziny trwały śpiewy uwielbienia, po nich wszyscy pozostali na wspólnej agapie w klasztornym refektarzu. Lwowską wspólnotę tworzą trzech kapucynów – jeden brat i dwóch kapłanów.  W małej, domowej ale też otwartej dla innych ludzi kaplicy prowadzą “duszpasterstwo obecności, prowadzą kierownictwo duchowe, udzielają się w innych kościołach Lwowa. W katedrze co każdej niedzieli wieczorem prowadzą[…]

Więcej »

Włoscy wolontariusze zaangażowani w charytatywną pomoc Ukrainie

Włoska organizacja “Mediterranea Saving Humans” zasadniczo zajmuje się medyczna i humanitarna pomocą dla uchodźców przybywających do Europy z Afryki. Jest żywo obecna na wyspie Lampedusa, również płynąc łodziami po Morzu Śródziemnym ratuje emigrantów od śmierci.  Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę wolontariusze Mediterranea Saving Humans przyjeżdżają, opiekując się uchodźcami wojennymi. Regularnie odwiedzają z medykami ośrodki dla uchodźców. W Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie są regularnie, raz lub częściej każdego tygodnia z grupą medyków, lecząc mieszkających w Centrum św. Jana Pawła II chorych, dają leki i prowadzą  profilaktyczne badania. Przywożą też pomoc – żywność, odzież, środki medyczne, rzeczy dla najmłodszych dzieci. Wolontariusze przyjeżdżają na okres od dwóch tygodni do dwóch miesięcy. Łącznie do Lwowa, gdzie mieszka największa ilość uchodźców, przyjeżdżało ponad trzysta włoskich wolontariuszy.[…]

Więcej »

Inauguracja nowego roku szkolnego w Europejskim Centrum “Tradycja” we Lwowie

Jest to oświatowy ośrodek Parafii św. Jana Pawła II, działający od 2020 roku. Grupa profesjonalnych pedagogów stosuje aktywizujące metody nauczania, wierząc w talenty i kreatywność dzieci. Najwięcej działań prowadzi dla dzieci w wieku 3-5 lat. Odbywają się zajęcia przygotowania do szkoły wieczorne i dzienne. Dla starszych odbywają się zajęcia plastyczne, szachowe i językowe. Największa grupa, przebywajaca w parafialnym ośrodku od 9:30 do 15, liczy osiemaścioro dzieci. Zespół pedagogów działa według wypracowanych przez siebie standartowo, bliźniacze grupy pracują w parafiach w Kijowie i Równem, gdzie wystartowała katolicka szkoła. Nazwa “Tradycja” oznacza tutaj przekaz wartości. Zajęcia towarzyszy modlitwa, prowadzona jest katechizacja i okazywany jest chrześcijański szacunek dla ucznia. Na inagurację dzieci zrobiły z papieru “modlitewne ręce” i modliły się w kościele. ks.Grzegorz Draus

Więcej »

Lwów: powstanie grupy inicjatywnej dla utworzenia Wspólnoty “Cenacolo”

Grupę tworzą wychowankowie Wspólnoty, którzy w zmienili swoje życie ośrodkach Wspólnoty we Włoszech, Polsce i Słowacji wraz z rodzicami i wspierający ich  przyjaciele. Spotkania w Parafii św. Jana Pawła II mają na celu uformowanie mocnej grupy która będzie w stanie być delegowana przez przełożonych “Cenacolo” do utworzenia domu w Ukrainie. Zazwyczaj, według stylu Cenacolo, droga do utworzenia ośrodka je długa, gdyż wymaga się by pierwszy dom był prowadzony przez miejscowych wychowanków. Ojciec duchowny grupy, ks. Grzegorz Draus zna wielu uzdrowionych wychowanków Cenacolo i zaświadcza, że jej  skoncentrowany na Chrystusie charakter, opierający się na wierze,  modlitwie, pracy i przyjaźni przynosi wielkie owoce. Spotkania będę przede wszystkim skierowane do rodziców uzależnionych by znali jak mogą pomóc swoim dzieciom. Wspólnota “Cenacolo” została w 1983 przez włoską zakonnicę[…]

Więcej »

Dziesięć lat Rzymsko-katolickiego posługi w lwowskim Areszcie Śledczym

Więzienie “Brygidki” znajduje się w samym sercu Lwowa, nieopodal Opery i głównej alei (prospekt Swobody) przy początku ul.Horodockiej. Zwane jest popularnie “Brygidki” gdyż do kasaty przeprowadzonej przez australijskich zaborców znajdował się tam klasztor sióstr brygidek. Kierownictwo chlubi się przeszłością, w głównej sali gdzie codziennie odbywają się odprawy funkcjonariuszy i pracowników znajduje się podarowana przez kapelana ks.Grzegorza Drausa i lwowską Parafię św. Jana Pawła II figura św. Brygidy, traktowanej jak symbol Europy.  W więzieniu przebywają mężczyźni podczas trwającego śledztwa, jest też oddział kobiecy. Znajduje się tam też więzienny szpital, w tym jedyny na Ukrainie oddział dla więźniów cierpiących na choroby nowotworowe. Zakład jest życzliwie nastawiony do duszpasterstw. Nawet w miesiącach ograniczeń spowodowanych pandemią, dla więźniów przeprowadzana on-line transmisje: Chrześcijański Teatr “, Emmanuel” im.Karola Wojtyły z[…]

Więcej »

Niespodziewany liczne grono uczestników pierwszego “Ukraińskiego wieczoru” u dominikanów w Lublinie

Około stu osób, Ukraińców – uchodźców wojennych z Lublina jak też z okolicznych miejscowości wzięło udział w spotkaniu ukraińskim w bazylice Św. Krzyża w Lublinie. Na początku odbyła się Liturgia Słowa Bożego na temat pokoju. Lektura z Księgi Koheleta przynosiła dobra nowinę, że trudny czas, choć niestety musiałam że trwać długa, ostatecznie się zakończy. To Chrystus przynosi pokój, który jest czymś więcej niż brak agresji ze strony okrutnego wroga – to przesłanie modlitwy amerykańskiej Chrystusa zapisanej w Ewangelii św. Jana. Modlono się o zakończenie wojny, za sprawiedliwy pokój, o uleczenie cierpiących, za żołnierzy. Kolejna część spotkania miała miejsce w auli Unii – historycznej sali uważanej za miejsce podpisano Uni Lubelskiej w 1969 roku. Był to ważny element “Ukraińskiego wieczoru”. Uchodźcy, w większości długi przebywający[…]

Więcej »

Trwają przygotowania do poświęcenia Domu Miłosierdzia we Lwowie

Domu, prowadzonym przez siostry albertynki zamieszkają kobiety bezdomne i znajdujące się w trudnej, kryzysowej sytuacji. Kamień węgielny poświęcił w minionym roku jałmużnik papieski, kardynał Konrad Krajewski. Dom Miłosierdzia  jest inicjatywą i dziełem ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, bardzo troszczącego się na charytatywna misję lwowskiego Kościoła, tworząc nowe dzieła pomocy ubogim: stu potrzebujących otrzymuje ciepłe obiadu w ośrodku Caritas-Spes przy Kurii Metropolitalnej, setki obiadów wydawanych jest przez braci albertynów, prowadząc noclegownię dla mężczyzn. Archidiecezja zadbała o przyjęcie wielu tysięcy uchodźców wojennych w parafialnych i zakonnych ośrodkach i wysyłała pomoc na tereny na objęte bezpośrednimi działaniami wojennymi.    Albertynki posługują w kuchni dla ubogich przy Kurii i odwiedzają chorych w domach, poszukiwały i opatrywały bezdomnych na ulicach Lwowa. Są znane w mieście, dlatego wierni z różnych parafii[…]

Więcej »

Greko-katolicy rozpoczęli świętowanie stałych świąt według gregoriańskiego kalendarza. Wspólne świętowanie

Ściśle powiedziawszy, stosowana jest obecnie nowo-juliański kalendarz, gdzie święta ruchome, zależne od Wielkanocy, obchodzone są według dotychczasowego stylu. Większość chrześcijan wschodniego obrządku, zarówno katolików jak prawosławnych, wyznacza paschalie według starego stylu. Natomiast święta stałe wypadają w te same dni co w gregoriańskim kalendarzu.  Wielkanoc u wschodnich braci nadal będzie wypadać w inny dzień, nie zawsze razem z łacinnikami. Na Ukrainie przyjęto nowy kalendarz liturgiczny w  Kościele Grecko-katolickim oraz Prawosławnym Kościele Ukrainy. Ukraiński Kościoł Prawosławny, mający więcej wiernych, pozostał przy starym stylu. W Kościołach które wprowadziły nowy kalendarz wierni  przyjęci zmiany entuzjastycznie, zazwyczaj traktując to jako symbol oderwania się kulturowego od tradycji zachowywanie przez prawosławie rosyjskie. 8 września wypada popularne na Ukrainie święto Narodzenia Matki Bożej. We Lwowie, pomimo oficjalnie dnia roboczego, wiele instytucji i[…]

Więcej »

Katechizacja gromadki nieochrzczonych Romów

Razem z dorosłymi i małymi dziećmi, piętnaście osób dojrzewa do przyjęcia chrztu w Parafii są. Jana Pawła II we Lwowie. Są oni uchodźcami wojennymi, pochodzą z terenów bezpośrednich działań wojennych. Mają romskie pochodzenie, a na Ukrainie zwykle oznacza że są bardzo pozytywnie nastawieni do Kościoła Rzymsko-katolickiego, którego uważają za swój własny. Pragną przyjść chrzest, uczestniczą w katechizacji, która stawia przed sobą duże wahania, zwłaszcza w kwestii nauczania dzieci. Tylko mieszkajac w Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie dzieci rozpoczęły  regularną edukację szkolną. Katecheza musi być aktywizująca, ciągle podtrzymująca uwagę aby treści były zrozumiałe. W rękach dzieci ciągle kusi być papier, nożyczki i klej. Po pierwszych doświadczeniach prowadzący katechezę ks.Grzegprz Draus przekonał się że trzeba prowadzić ją w małych grupach. Katecheza wymaga nieustannych poszukiwań[…]

Więcej »

Ogromne zainteresowanie stacjonarnymi obozu dla dzieci we Lwowie

 Zakończenie dziesięciu turnusów w dzień sw. Józefa Kalasancjusza, wychowawcy młodzieży.  Dla wielu rodzin stacjonarne, całodzienne obozy są idealną propozycją. Trudno jest o wspólny wyjazd a potrzeba dać wakacje dzieciom, by nie przebywały b z opieki w domach. Chrześcijańskie obozy organizowane przez Teatr Emmanuil im. Karola Wojtyły Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie charakteryzują się intensywnym programem. Tego lata, poczynając od połowy czerwca  odbyło się dziesięć pięciodniowych obozów, w których wzięło udział łącznie ponad 350 dzieci. Parafia troszczyła się, by każdy mógł wziąść udział w obozach, bez względu na sytuację materialną. I tak w obozach mogły  uczestniczyć dzieci z rodzin uchodźców wojennych mieszkających w domach jak też tych które znalazły schronienie w klasztorze sióstr benedyktynek w pobliskiej Sołonce. Były też dzieci personelu więziennego.  Lwów i[…]

Więcej »

Inauguracja katechetycznego roku w parafii św. Jana Pawła II we Lwowie. Wśród uczniów – 12 katechumenów

Tradycyjne rozpoczęcie roku katechetycznego miało w tym roku niezwykły charakter. Oprócz dzieci parafian, którzy od lat uczestniczą w katechizacji, w tym roku dołączyli do ich grona dzieci, które pierwszy raz zetknęły się z  Kościołem na letnich, chrześcijańskich teatralnych obozach. Z powodu przyjazdu nie tylko od czasie wojny, ale i wcześniej tysięcy nowych mieszkańców pochodzących ze wschodniej Ukrainy, zmienia się nieco struktura niegdyś bardzo religijnego Lwowa. Nowi mieszkańcy zazwyczaj cenią religijność lwowian i chętnie przyjmują duszpasterskie programy. Dowodem na to są nowi uczestnicy katechez dla dzieci. Wśród rodzin uchodźców wojennych, mieszkajacych w domu parafialnym, którymi opiekuje się archidiecezjalny Caritas-Spes, dwanaścioro osób (w tym dwoje dorosłych) kontynuuje swoje przygotowanie do chrztu. Na Mszy św. ks.proboszcz Grzegorz Draus przypomniał starą mądrość: “Trzeba dzieciom do dwunastego roku życia[…]

Więcej »