Сhrzcielnica dla naszej parafii we Lwowie

Aktualności

Сhrzcielnica dla naszej parafii we Lwowie

Parafia św. Jana Chrzciela

Kazimierz Dolny

Proboszcz Ks. Prałat Tomasz Lewniewski

Wspólnoty Drogi neokatechumenalnej

 

Serdecznie dziekujemy za podarowanie chrzcielnicy dla naszej parafii we Lwowie.  W tak trudny  czas na Ukrainie otrzymujemy dar, który jest bardzo potrzebny, by wyrazić siłę paschalnej tajemnicy pokonania grzechu i śmierci. W Niedzielę Miłosierdzia, dwa dni po przywiezieniu chrzcielnicy do Lwowa, została w niej ochrzczona 21-letnia Zoriana. Jej czteroletnia córka już niedługo będzie ochrzczona. W naszej parafii na chrzest, oczekują dorośli katechumeni: bracia Igor (17 lat) i Orest (13 lat), także Andriej (25 lat, milicjant), Halina (tatarka z rodem z Baszkirii, z muzułmańskiej rodziny, wnuczka muły – islamskiego duchownego (70 lat), Larysa (białorusinka, 75 lat), Michał (70 lat). W przeciągu roku, jak Bóg pozwoli, będą ochrzczeni w waszej chrzcielncy, zanurzając się w oczyszczającą od grzechów miłość Chrystusa.

 

Ks. Grzegorz Draus

Parafia św. Jana Pawła II

Lwów