Квітень2015

Квітень2015

Сhrzcielnica dla naszej parafii we Lwowie

Parafia św. Jana Chrzciela Kazimierz Dolny Proboszcz Ks. Prałat Tomasz Lewniewski Wspólnoty Drogi neokatechumenalnej   Serdecznie dziekujemy za podarowanie chrzcielnicy dla naszej parafii we Lwowie.  W tak trudny  czas na Ukrainie otrzymujemy dar, który jest bardzo potrzebny, by wyrazić siłę paschalnej tajemnicy pokonania grzechu i śmierci. W Niedzielę Miłosierdzia, dwa dni po przywiezieniu chrzcielnicy do Lwowa, została w niej ochrzczona 21-letnia Zoriana. Jej czteroletnia córka już niedługo będzie ochrzczona. W naszej parafii na chrzest, oczekują dorośli katechumeni: bracia Igor (17 lat) i Orest (13 lat), także Andriej (25 lat, milicjant), Halina (tatarka z rodem z Baszkirii, z muzułmańskiej rodziny, wnuczka muły – islamskiego duchownego (70 lat), Larysa (białorusinka, 75 lat), Michał (70 lat). W przeciągu roku, jak Bóg pozwoli, będą ochrzczeni w waszej chrzcielncy,[…]

Więcej »

„Chrzest przez zanurzenie dokładniej wyraża udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa” (Wstep do Obrzędów Chrztu, nr 44)

W chrzcielnicy podarowanej przez Wspólnoty neokatechuemenalne z Parafii  kolegiackiej z Kazimierza Dolnego, w Niedzielę Miłosierdzia sakrament chrztu przyjęła 20-letnia Zoriana. Liturgia posługuje się językiem znaków. Tak jak w pedagogii i nauczaniu: lepiej jest wyrazić coś jasno, zrozumiałym przykładem lub działaniem niż tylko teoretycznie objaśniać. Takim mocno przemawiającym znakiem liturgicznym jest chrzest przez pełne zanurzenie. Tym bardziej, gdy otrzymuje go osoba dorosła. Zoriana była ubrana w płaszcz, który zdjęła przed wejściem do wody. Ów znak wyrażał wyrzeczenie się tego, co dotychczas było z grzechu. Kapłan wchodzący pierwszy do chrzcielnicy wskazuje na Chrystusa, który pierwszy wszedł w „wody śmierci”, którym był Jego Krzyż. Tas samo i św. Jan Chrzciciel dokonując pokutnych zanurzeń, wchodził do wody. To nie ja sam, swoim wysiłkem wchodzę w Boża łaskę. Wszystko[…]

Więcej »