Червень2015

Червень2015

Jednoczy nas Papież. Wspólna modlitwa parafii łacińskiej i greckiej na lwowskim hipodromie w rocznicę wizyty św. Jana Pawła.

W rocznicę historycznej wizyta św. Jana Pawła we Lwowie, przy krzyżu, który był nad papieskim ołtarzem, zgromadzili sie duszpasterze i wierni z rzymsko-katolickiej parafii św. Jana Pawła (obejmującej południe Lwowa) i greko-katolickiej  Narodzenia Matki Bożej z podlwowskich Sokolnik. Byli też przedstawiciele Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu, w którego kaplicy i salach tymczasowo gromadzi się parafia św. Jana Pawła. 12-metrowy, metalowy krzyż został odnowiony staraniem rzymsko-katolickiej parafii (dzięki dobroczyńcom z firmy Stylinart z Przemyśla).  Nabożeństwo celebrowano z wykorzystaniem elementów obydwu obrządków: łacińska Liturgia Słowa, znak pokoju, śpiewy jak też nabożeństwo do Serca Jezusa według wschodniej według wschodniej tradycji. Czytano mszalne czytania, które brzmiały na Liturgiach łacińskiej i wschodniej przed czternastu laty. Odtworzono nagranie z fragment u papieskiej homilii. Kapłani wspólnie poświęcili i okadzili krzyż.  Wierni z parafii[…]

Więcej »