Вересень2015

Вересень2015

Inauguracja nowego akademickiego roku w Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie.

Ukraiński Katolicki Uniwersytet (UKU), mający korzenia w założonej w latach międzywojennych przez Sługę Bożego metropolitę Andreja Szeptyckiego Lwowskiej Akademii Teologicznej, jest jedynym katolickim uniwersytetem w krajach byłego ZSRR.  Oprócz teologii, kształci min. na takich kierunkach jak socjalna pedagogika, dziennikarstwo, historia, administracja. Studentami UKU są alumni jednego z najliczniejszych na świecie (a w Europie najliczniejszego) seminarium (ponad 300 alumnów, jest to greko-katolickie seminarium pw. Ducha świętego). Sama teologia nadal cieszy się powodzeniem wśród świeckiej młodzieży: na pierwszy rok przyjęto 30 studentów, w tym i czworo rzymsko-katolików z całej Ukrainy. UKU prowadzi znaną Szkołę Ikonopisania, która kształci ikonografów na studiach dziennych a na  letnie zjazdach prowadzone w językach ukraińskim, polskim i angielskim uczestniczą goście  nawet z USA, Ameryki Łacińskiej i z Polski. W murach Filozoficzno-Teologicznego Fakultetu[…]

Więcej »