Жовтень2016

Жовтень2016

Ukraina. Szkolenie kapelanów więziennych

Kolejny raz w Instytucie Fachowego Przygotowania Funkcjonariuszy Służby Więziennej w Białej Cerkwi k/Kijowa odbyło się kolejne szkolenie dla osób z różnych wyznań odwiedzających więzienia. Wykłady dotyczyły kwestii prawnych, psychologicznych i socjologicznych związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Przedstawiono historię posług religijnych w więzieniach. Szkolenie były tożsame z wykładami prowadzonymi dla pracowników służby więziennej. W czterodniowym kursie uczestniczyło 50 osób, w tym 9 ewangelizatorów rzymsko-katolickich (księża, siostry zakonne i świeccy ze Lwowa, Winnicy, Gwardyjskiego, Równego). Uczestnicy szkolenia otrzymują świadectwa, dowodzące przed kierownictwem więzień stopnia odpowiedniej fachowości dla prowadzenia działalności w więzieniach. Termin „kapelan więzienny” istnieje w ukraińskich aktach prawnych, stopniowo zwiększają się jego możliwości jego posługi. Celem jest umożliwienie pełnienia posługi na takim poziomie, jak to ma miejsce na całym demokratycznym świecie. Nie planuje się[…]

Więcej »