Липень2017

Липень2017

Jedność pod patronatem św. Antoniego

Bratnie spotkanie katolickich i prawosławnych parafii. Rzymskokatolicka parafia św. Jana Pawła  bratersko i z miłością przyjęta przez prawosławną parafię w Sokolnikach pod Lwowem. Figura św. Antoniego była postawiona w Sokolnikach (wioska granicząca z Lwowem) w XIX wieku. Mieszkańcy wierzyli w moc wstawiennictwa świętego, ponieważ na cokole widniał napis „Święty Antoni dzieci obroni”. Od wojny była ona zaniedbana. W 2015 roku Michajło Krysa (wówczas był  przewodniczącym Rady Sokolnik, należał też do Cerkiewnej Rady Parafii prawosławnej) rozpoczął renowację figury. Zwrócił się z prośbą do ks. Grzegorza Drausa, proboszcza parafii św. Jana Pawła II obejmującej południowy Lwów i Sokolniki, o projekt kaplicy według stylu rzymskokatolickiego. Na własny koszt odnowił i przykrył dachem figurę. W Sokolnikach mieszkają przeważnie przesiedleni z rejonów Przemyśla i Rzeszowa prawosławni i grekokatolicy. Dla[…]

Więcej »