Жовтень2017

Жовтень2017

Nowy kościół we Lwowie

Rzymsko-katolicka Parafia św. Jana Pawła II zbiera się od 2012. Parafia ma swoje korzenia w grupie młodych małzeństw, zbierajacych się w domach na modlitwie I liturgiach Słowa Bożego. Posłany do tej grupy młodych katolików ks. Grzegorz Draus zorganizował na bazie tej wspólnoty nową parafię. Od początku używano kaplicy i pomieszczeń na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie, dzięki ogromnej życzliwości greko-katolickiego kierownictwa uczelni. Parafia dojrzała do wybudowania własnej kaplicy, którą poświęcił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Kaplica jest na działce budującego się kościoła, na południu Lwowa, nieopodal hipdromu (miejsca papieskich mszy w 2001 roku), w granicach administracujnych podlwowskich Sokolnik. Urodzony w Sokolnikach ks. prałat Stanisław Pawlaczek (obecnie we Wrocławiu), wręczył uroczyście podarowany wcześniej przez aktualnych greko-katolickich gospodarzy kościoła w Sokolnikach krzyż ołtarzowy. Parafia prowadzi misję w wiezieniu, stąd obecność[…]

Więcej »

Modlitwa z braćmi z Tazie we lwowskiej katedrze

Bracia ze wspólnoty w Taize (francuz br. Benoii i słowak br. Jean Daniel) odwiedzali Białoruś i Ukrainę. Spotykali się z hierarchami różnych Kościołów i modlili się z młodzieżą. Przygotowywali młodzież na europejskie spotkanie, które odbędzie się w Bazylei. We Lwowie 21 października Rzymsko-katolicka Parafia św. Jana Pawła II razem z greko-katolicką Komisją d/s młodzieży organizowała modlitwę ze śpiewami kanonów we lwowskiej katedrze łacińskiej. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki spotkał się z braćmi i uczestniczył w modlitwie. Do bardzo licznie zgromadzonej młodzieży skierował słowo, zachęcając do modlitwy o pokój a Ukrainie. Modlitwa zgromadziła razem duchownych i młodzież rzymsko- i greko-katolicką. Śpiewy animował chór grecko-katolicki. Pomodlitwie, w przedsionku katedry, bracia rozmawiali z młodymi. W niedzielę br. JeanDaniel był obecny na grecko-katolickiej Mszy w cerkwi św. Włodzimierza i Olgi,[…]

Więcej »

Poświęcenie kaplicy parafialnej

5 października b.r. ks. Arbiskup Mieczysław Mokrzycki poświęcił kaplicę parafialną na placu budującego się kościoła św. Jana Pawła II. Parafia obejmuje południową, wielotysiączną dzielnicę Lwowa oraz podmiejskie Sokolniki i Sołonkę. Podczas liturgi pochodzący z Sokolnik ks. prałat Stanisław Pawlaczek wręczył krzyż ołtarzowy, pochodzący z dawnego kościoła w Sokolnikach. Krzyż został podarowany przez greko-katolickiego księdza Wołodymyra Pawlika z Sokolnik, posługującego w dawnym kościele (obecnie cerkiew Narodzenia Bogurodzicy). Parafia św. Jana Pawła II funkcjonuje od 2011 roku, zbierała się dotychczas w kaplicy i pomieszczeniach Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu. Ks. Arcybiskup wręczył przedstawicielom Uniwersytetu dziękczynną tablicę pamiątkową. Tekst na tablicy, która znajdzie się w kaplicy na grekokatolickim uniwersytecie, zaznacza, że parafia spotykała się z wielką życzliwością i opieką ze strony kierwnictwa i środowiska UKU. W kaplicy jest umieszczony[…]

Więcej »