Серпень2018

Серпень2018

Dziewiąty chrzest dorosłego w krótkim życiu Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie

Tym razem chrzest przyjął 27-letni Holender Robin. Pochodzi z niepraktykującej rodziny, przygotowywał się u nas do ślubu. Skromna, odbywająca się w dzień powszedni uroczystość była uwieńczeniem katechizacji, w której wyjątkowo często jesteśmy obdarzeni dorosłymi kandydatami do chrztu. Robin, jak sam stwierdził, był pod wrażeniem atmosfery naszej parafialnej wspólnoty, w której mógł spotkać chrześcijaństwo. Chrzty dorosłych – to nasza duchowa misja. W wymiarze materialnym – dla stworzenia odpowiednich warunków ewangelizacji – trwa na dobre budowa kościoła i sal katechetycznych (zob. foto). foto: Tatiana Budzińska

Więcej »