Листопад2019

Листопад2019

Pierwsza wspólna procesja za zmarłych na cmentarzu w Sokolnikach

Modlitwa za zmarłych jednoczy. Do wspólnie celebrowanych wydarzeń łacińskiej i greckiej parafii mającej swoje świątynie w Sokolnikach, takich jak modlitwa przy papieskim krzyżu na hipodromie, odpusty, modlitwa przy figurze św. Antoniego i pomniku przesiedleńców dochodzi też  nabożeństwo w dzień Wszystkich  Świętych. 1 listopada na cmentarzu w Sokolnikach odbyła się procesja wspólnie prowadzona przez księży i wiernych z rzymsko-katolickiej Parafii św. Jana Pawła II oraz greko-katolickiej Narodzenia Matki Bożej. Wspólnie śpiewano modlitwy za zmarłych. Parafianie od św. Jana Pawła II stawiając znicze, pamiętali o starych,w tym i postawionych w XIX wieku polskich grobach na starej części sokolnickiego cmentarza. Wśród nich jest też grób ze znamiennym  napisem: „Ks. Romuald Stakien. Wyganiec. Urodzony w 1835 na Litwie, jako proboszcz w Sokolnikach kościół zbudował. Zmarł w 1996. Czczony[…]

Więcej »

Odpust we lwowskiej parafii św. Jana Pawła II

22 października, podczas odpustu we lwowskiej parafii św. Jana Pawła II ks. biskup Edward Kawa dokonał ponownego poświęcenia dzwonu, który 70 lat temu sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, poświęcił dla parafii św. Michała Archanioła w Warszawie. Ks. Grzegorz Draus, proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II, w rozmowie z Kurierem Galicyjskim wyjaśnił, że kardynał Wyszyński w 1949 roku poświęcił trzy dzwony dla parafii św. Michała Archanioła w Warszawie. – Teraz ustawiono tam nowe dzwony, a te dzwony zostały nam podarowane – powiedział ks. Draus. – Można powiedzieć, że w proroczym widzeniu kardynał Wyszyński już widział w Karolu Wojtyle papieża i widział też parafię św. Jana Pawła II we Lwowie. Święci mają myślenie dalekowzroczne i prorocze. Jest to żart, ale ukazuje ciągłość naszej[…]

Więcej »

Krzyż na dachu naszego kościoła

Dzięki Bogu, działajacemu przez ludzi, idzie do przodu budowa kościoła św. Jana Pawła II we Lwowie. 10 września postawiono krzyż na dachu kościoła. Krzyż poświecił biskup Edward Kawa. Pomimo środka dnia pracy, na przykościelnym placu zebrała się ponad setka wiernych. Spora grupa dzieci ze wzruszeniem i radością dotykała unoiszący się ponad głowami krzyż. Na dachu pod krzyżem zainstalowano „kapsułę czasu”. Umieszczono w niej wpisy parafian, monety i fotografie z życia parafii.

Więcej »