Липень2021

Липень2021

Piaskowa animacja, linowy park i biblijna katecheza z papieru i nitki. Obóz Parafii św. Jana Pawła II dla dzieci

Pośród pięknej przyrody Karpat ponad dwadzieścioro dzieci przeżywało tygodniowy twórczy obóz. Pochody w góry, wspinaczki po ekstremalnych trasach linowego parku, pływanie w rzekach i basenie oraz sportowe gry, ćwiczenia gimnastyczne, kurs języka hiszpańskiego – to stałe elementy wypoczynku i integracji parafian i ich przyjaciół. Wszystkie te działanie były przeniknięte najważniejszymi – duchowym przesłaniem. Podstawowe prawdy wiary, wyrażone w kerygmacie o miłości Boga, grzechu, zbawieniu w Chrystysie, modlitwie i życiu w Kościele – dobrze były przyjmowane również przez tych, którzy nie beaki wcześnuej udziału w katechizacji. Wszystkie katechetyczne tematy były przedstawiane poprzez aktywizujące metody, nazywa się je “dynamikami”. O bezwarunkowej miłości Boga może nie zawsze zauważamy pouczano przez psychologiczą grę: pisanie na plecach innych komplementów. Jak i w codzienności, odczuwa się zasadniczo Bożą miłość, ale[…]

Więcej »

Rehabilitacja najmłodszych dzieci z autyzmem – nowy kierunek działalności Centrum św. Jana Pawła II we Lwowie

Już sto dni jest realizowany prealizowany projekt wyzwalania ukrytych sił w dzieciach chorych na autyzm w centrum św. Jana Pawła II. Zajęciami kieruje Olha Pywowarnyk, psycholog o specjalności rehabilitant. Aktywizujące metody na indywidualnych i grupowych zajęciach pomagają również samym rodzicom w nauce rehabilitacyjnych działań, które mogą podejmować w domu. Oprócz zajęć w sali odbyło się już kilka wyjazdów: do pasieki, do koni i na przyrodę. Często jest to pierwszy taki wyjazd bez rodziców. Autyzm nie jest wyrokiem a wyzwaniem.

Więcej »

Dzień monastyczny u benedyktynek dla młodych z Parafii św. Jana Pawła II

Grupa młodych przebywała cały dzień w klasztorze benedyktynek w  Sołonce koło Lwowa, na skraju Parafii. Włączyli się w pełny program klasztornego dnia: brali udział we wszystkich modlitwach, pracowali w porządkowaniu i przy kwietnikach. Siostra Bernadetta wprowadziła młodych w duchwość benedyktyńskuej pracy. Każde, najprostsze działanie jest poszukiwaniem Boga, wzywanym  podczas pracy. O. Leopold wyjaśniał znaczenie modlitwy Nieszporów, śpiewanych po łacinie. “Dzień monastyczny” był korzystnym i dla młodzieży, która pragnie rozpoznać powołanie, i dla samego klasztoru. ks. Grzegorz Draus

Więcej »