Липень2021

Липень2021

We Lwowie bez przeszkód rzymsko-katolicki ksiądz prowadzi posługę w szpitalu wśród chorych na koronowirus

Kontakty ze szpitalem rozpoczęły się id akcji podwożenia pracowników do pracy. Gdy z powodu kwarantanny ograniczono transport, wiele osób, w tym i z rzymsko-katolickiej Parafii św.Jana Pawľa II oferowało pomoc w dajazdach. Gdy zarażony pacjent związany z Parafią św. Jana Pawła II zachorował, sami lekarze poprosi ks.Grzegorza Drausa by przywieziona go i rodzinę do szpitala. Księdza ubrano w sanitarny kostium, później  parafialny bus poddano dezyfekcji. Ks. Grzegorz Draus zwrócił się z prośbą o zgodę na przyjście z posługą. Dyrektor odpowiedział: “Trzeba! Jezus Chrystus mówił: Wiara twoja ciebie uzdrowiła!”. Przy okazji wizyty u jednego chorego ksiądz przychodził do innych sal. Posługa zaczęła się rozrastać.  Ks. Grzegorz ubrany jest w medyczny kostium złożony z 14 części, z których 5 jest zmienianych przy przejściu na inny oddział,[…]

Więcej »

Pierwsza po 76 latach msza Św. w Kuhajowie koło Lwowa

Wędrowanie ministrantów po zrujnowanych kościołach w rejonie Rakowca na południe od Lwowa: Rakowiec, Kuhajów, Tołszczów, Podciemne, Wowków.  Ministranci Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie wraz z proboszczem ks. Grzegorzem Drausem odwiedzili zrujnowane kościoły znajdujące  się na skraju Parafii. W kościele św. Walentego w Rakowcu zaśpiewano jutrznię z brewiarzy. Kościół nie ma całkowicie dachu. W prezbiterium zachował się duży obraz św. Walentego, przedstawiający świętego w kapłańskim ornacie modlącego się za chorych. Trudno było znaleźć otoczony drzewami wyższymi niż wieża kościół Najświętszej Maryi Panny w Kuhajowie. Zrujnowany dach, poręcze z chóru porozrzucane po podłodze. Na stosunkowo dobrze zachowanym ołtarzu (są nawet elementy drewnianej nastawy ołtarzowej) pierwszy raz od 76 lat odprawiono Mszę Świętą. Odwiedzono też kościół św. Marii Magdaleny w Wołkowie. Monumentalna budowla z niebezpiecznie[…]

Więcej »

Wędrowanie ministrantów po zrujnowanych kościołach w rejonie Rakowca na południe od Lwowa: Rakowiec, Kuhajów, Tołszczów, Podciemne, Wowków

Ministranci Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie wraz z proboszczem ks.Grzegorzem Drausem odwiedzili zrujnowane kościoły znajdujące  się na skraju Parafii. W kościele św. Walentego w Rakowcu zaśpiewano jutrznię z brewiarzy. Kościół nie ma całkowicie dachu. W prezbiterium zachował się duży obraz św. Walentego, przedstawiający swiętego w kapłańskim ornacie modlącego się za chorych. Trudno było znaleść otoczony rzewam wyższymi niż wieża kościół Najświętszej Maryi Panny w Kuhajowie. Zrujnowany dach, poręcze z chóru porozrzucane po podłodze. Na stosunkowo dobrze zachowanym ołtarzu (są nawet elementy drawnianej nastawy ołtarzowej) pierwszy raz od 76 lat odprawiomo Mszę św. Odwiedzono też kościół św. Marii Magdaleny w Wołkowie. Monumentalna budowla z niebezpiecznie rozpadającym się dachem i wielkimi kolumnami. Niegdyś miejsce wielkich odpustów i pielgrzymek. Niedaleko znajduje się mały kościół św.[…]

Więcej »