Вересень2021

Вересень2021

Pokaż filmu “Wierzyć” we Lwowie

Do ostatniego miejsca wypełniona sala kinowa we Lwowie na sobotniej projekcji filmu “Wierzyć” świadczyła o dużym zapotrzebowaniu na dobre, religijne kino. Widząc wykupienie wszystkich miejsc (i wyjątkowo zezwalając na napełnienie w 100% sali) kierownictwo zorganizowało dwa dodatkowe pokazy. Wraz z duszpasterzami film oglądali wierni z miejscowej  Parafii św. Jana Pawła II także z Zimnej Wody, Rusek i Czerwonogradu. Byli też uczniowe z greko-katolickiej katechetycznej szkoły w Samborze. Aby umożliwić filmowe dyskusyjne spotkanie kierownictwo kina na tym projekcie nie nadawało reklam. Prowadzący spotkanie ks. Grzegorz Draua przedstawić panią Annę Morozow, która podzieliła się doświadczeniem życia w katakumbowym Kościele, o jakim opowiadał film. Obok najstarszego widzą, świadka wytrwania w wierze pośród prześladowań, ks. Grzegorz postawił najmłodszego widzą, 11 letnią Jarosławę, jak symbol pokolenia któremu należy przekzywać[…]

Więcej »