Липень2022

Липень2022

Piesza samotnia pielgrzymka ze Lwowa do Częstochowy w intencji pokoju

Włoski  ksiądz  Santo Borrelli wraz że świeckim Vincenzo wyruszają w niedzielny ranek w pieszej pielgrzymce że Lwowa. Faktycznie swoje pielgrzymowanie rozpoczęli spotkaniem z mieszkającymi w pomieszczeniach Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie uchodźcami wojennymi. W rozmowach poznawali tragedię wojny, widocznej zwłaszcza w obecności licznej grupy (ponad 60) małych dzieci, których domu znajdują się na obecnie okupowanych terytoriach lub były bombardowane. Pielgrzymi zachowają w modlitewnej pamięci ich historie. Gościom towarzyszył przełożony domu paulistów ks.Mariusz Krawiec, dbający o zaopatrzenie uchodźców w duchowną literaturę. ks.Grzegorz Draus

Więcej »

Nigdy za dużo wdzięczności. Nagrody uznania dla francuskich dobroczyńców

Parafia św. Jana Pawła II we Lwowie od samego początku wojny doświadcza siły Bożej Opatrzności w opiece nad uchodźcami. Wśród wspierających są też francuskie organizacje, które same,  własnej inicjatywy, nie szukane przez Parafię, okazywały znaczną pomoc. I tak francuski lekarz, muzułmanin  Karim Lounici dwa miesiące mieszkał na parafii wśród uchodźców lecząc ich, jak też służył medyczną pomocą w innych miejscach. Z Francji przychodziły lekarstwa i sprzęt medyczny oraz żywność. Pomoc medyczna, jak też żywność w ogromniej większości zostały przekazane na wschód, do innych organizacji lub bezpośredni potrzebującym w Buczy, Irpieniu czy całkowicie zniszczonej Nowoseliwki koło Czernichowa. Lekarz Karim Lounici  w tych miejscach udzielał też pomocy medycznej. W kościele św. Jana Pawła II, w obecności mieszkającej w parafialnym dom uchodźców wręczono dziękczynne dyplomy dla Paul Israël Vaseux,[…]

Więcej »

Wiara w domu dla uchodźców

Ciepłe, godne przyjęcie uchodźców w Parafii św.Jana Pawła II we Lwowie zaowocowało zainteresowaniem wiarą. Piętnaścioro dzieci, oprócz dwóch niemowląt większość w wieku od czterech do dwunastu lat, przyjęło jednego dnia sakrament Chrztu. Pochodzą z terenów okupowanych lub najbardziej niszczonych, jak Charków. Wśród nich większość to rodziny romskie, na przykład chrzest przyjęło sześcioro dzieci jednej rodziny, w wieku od roku do dwunastu lat. Ochrzczonym został też ósmy syn innej romskiej rodziny uchodźców, już urodzony we Lwowie, w Domu św. Jana Pawła II we Lwowie.  Kolejnych dwudziestu dorosłych i dzieci dojrzewa do przyjęcia chrztu. ks.Grzegorz Draus Parafia św. Jana Pawła II we Lwowie +38975179642

Więcej »