Січень2023

Січень2023

Modlitwy różnych religii i społeczności Lwowa w Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu

W dawnej żydowskiej dzielnicy Lwowa znajduje się pomnik upamiętniający zamordowanych stu dwudziestu tysięcy Żydów. Na dużym ogrodzonym terenie, przy którego wejściu stoi duża menora, umieszczono pięciometrową postać rozstrzeliwanego Żyda oraz wielkie kamienie nawiązujące do żydowskiej tradycji pokładania kamieni na grobach. Wokół pomnika umieszczono tablice z imionami rodzin lwowskich Żydów, zabitych przez faszystów. Połowa z nich jest w języku polskim, co dowodzi o tym, że lwowscy Żydzi byli przeniknięci polską kulturą i językiem. Do spolonizowanych lwowskich Żydów, ogromnie zasłużonych dla polskiej kultury należą pisarz Stanisław Lem, aktor “Wesołej Lwowskiej Fali ” Henryk Vogenfänger (“Tońcio”) czy autorzy piosenki “Tylko we Lwowie” Emanuel Schlechter i Henryk Wars. Korzenie żydowskie miała też zasymilowana rodzina pielęgnująca polską kulturę urodzonego we Lwowie Jacka Kuronia. Pomimo że uroczystośc odbywały się w[…]

Więcej »

Caritas-Spes z pomocą psychologiczną dla dzieci uchodźców w Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie.

Do 24 lutego parafia żyła swoim zwyczajnym życiem, a z pierwszych dni wojny rozpoczęła przyjmować uchodźców, zwłaszcza kobiety z dziećmi. Dzieci najbardziej odczuwają na sobie skutki wojny. Nie rozumieją, dlaczego znajdują się daleko od swoich domów, dlaczego pozostawili ulubione zabawki, rozłączyli się od przyjaciół. Potrzebują nie tylko opieki zestrony rodziców, ale również pomocy zawodowych specjalistów, w tym i psychologów. Caritas-Spes od 1 października minionego roku, prowadzi międzynarodowy projekt AVSI, ukierunkowany na psychologiczną pomoc dzieciom. Zajęcia w Domu św. Jana Pawła II prowadzi psycholog Bogdana Kuczwara. W ramach programu odbywają się psychologiczne i terapeutyczne zajęcia dla dzieci oraz konsultacje dla rodziców. Dzieci podzielone są na grupy wiekowe (0-6 lat, 7-12, i 13-18). Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania. W projekcie brało udział łącznie[…]

Więcej »

Festiwal kolęd św. Jana Pawła II

Znana jest miłość św. Jana Pawła II do kolędowania. Śpiewał, znał na pamięć mało znane kolędy, zapraszał do wspólnego kolędowania a nawet – jak w przypadku kolędy “Oj maluśki, maluśki” rozszerzał je o swoje teksty. “Kolędy przynoszą w kulturę przesłanie Bożego Narodzenia i wzmacniają więzi rodzinne”. W tym duchu w Parafii św. Jana Pawła II odbył się Festiwal kolęd. Zgromadził prawie stu wykonawców. Były wśród nich między innymi wychowankowie szkoły specjalnej spod Jaworowa, ks. Wojciech Kobyliński z młodzieżą z Parafii w Truskawcu, proboszcz z chórem grecko-katolickiej Parafii spod Stryja, ewangelicka wspólnota z pastorem ze Lwowa, grupy szkolne i rodzinne. Festiwal rozpoczął się wspólna modlitwą przy żłóbku i lekturą biblijną. Wszyscy wspólnie wykonali kolędę o znanej melodii “Dobrych wieczór” ale z bardziej głębokim tekstem “W[…]

Więcej »