Квітень2023

Квітень2023

Kongres Międzynarodowego Katolickiego Komitetu dla Romów zakończył się w Pradze

136 uczestników, pracujących dla Romów z 20 krajów Europy, zgromadziło się na spotkaniu, którego tematem były „Kryzys i zranienia jako źródła przemiany”. Prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka kard. Michael Czerny skierował list do uczestników. Przypomniał w nim słowa św. Pawła VI skierowane w 1965 roku do Romów: „Jesteście nie ma marginesie, ale w samym sercu Kościoła”. Uczestnicy kongresu, wśród nich dwudziestu księży i kilkanaście sióstr zakonnych (najwięcej ze zgromadzenia Małych Sióstr Jezusa, żyjących w duchu św. Karola de Foucauld) i świeccy, są w różny sposób zaangażowani w misje dla Romów: opiekę w parafiach i duszpasterstwo w miejscach tymczasowego pobytu, edukację czy świadectwo obecności przez zamieszkanie w dzielnicach romskich. Obecny był Jan Horas, pełnomocnik rządu Słowacji do spraw Romów, a także księża, siostry zakonne[…]

Więcej »

Paschalne sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. 25 dorosłych i starszych dzieci przyjęło chrzest a dwa romskie małżeństwa zawarły ślub w Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie

Po odpowiedniej katechezie dorosłych oraz rodziców i samych dzieci podczas Liturgii Wigilii Paschalnej 25 osób przyjęło chrzest. Wszyscy są uchodźcami wojennymi, mieszkają parafialnym Domu św. Jana Pawła II we Lwowie. Jedno dziecko to roczne niemowle, inne mają od czterech do dziesięciu lat. Chrzest przyjęło też pięcioro dorosłych. W poniedziałek wielkanocny dwie pary zawarły sakrament małżeństwa. Troje nupturientów przyjęło chrzest już jak dorośli w Parafii, jedno było rzymsko-katolikiem od dzieciństwa, gdy włśnie Kościół łacińskiego obrządku traktowany jest przez większość ukraińskich romów za ich własny. Małżeństwa wychowują już troje lub pięcioro dzieci. W romskiej kulturze, pomimo istnienia dosyć silnych trwałych rodzin, sakrament małżeństwa jest raczej rzadko praktykowany. Zasadniczą przyczyną może być brak duszpasterskiej troski jak też niewielkie wymogi prawne, ale dla Romów trudne do przebrnięcia. Pociągnięci[…]

Więcej »

25 chrztów i 2 śluby w święta wielkanocne w parafii św. Jana Pawła II we Lwowie

W katolickiej parafii św. Jana Pawła II we Lwowie-Sokolnikach podczas Liturgii Wigilii Paschalnej 8 kwietnia 25 osób narodowości romskiej przyjęło chrzest a w Poniedziałek Wielkanocny dwie pary zawarły sakrament małżeństwa. Wszyscy są uchodźcami wojennymi, mieszkają w miejscowym Domu Parafialnym św. Jana Pawła II. Jedno ochrzczone dziecko to roczne niemowlę, inne mają od czterech do dziesięciu lat. Chrzest przyjęło też pięcioro dorosłych. Uroczyste obrzędy poprzedziła odpowiednia katecheza dorosłych, rodziców i dzieci. Troje nupturientów przyjęło chrzest już w wieku dojrzałym w parafii, jedna osoba była w Kościele rzymskokatolickim od dzieciństwa, gdyż większość ukraińskich Romów utożsamia się właśnie z Kościołem łacińskim. Każde z nowych małżeństw wychowuje już troje lub pięcioro dzieci. Chociaż w kulturze romskiej istnieją dość silne trwałe rodziny, do rzadkości należy przypieczętowanie tych więzi sakramentem małżeństwa. Główną tego[…]

Więcej »