25 chrztów i 2 śluby w święta wielkanocne w parafii św. Jana Pawła II we Lwowie

Aktualności

25 chrztów i 2 śluby w święta wielkanocne w parafii św. Jana Pawła II we Lwowie

W katolickiej parafii św. Jana Pawła II we Lwowie-Sokolnikach podczas Liturgii Wigilii Paschalnej 8 kwietnia 25 osób narodowości romskiej przyjęło chrzest a w Poniedziałek Wielkanocny dwie pary zawarły sakrament małżeństwa. Wszyscy są uchodźcami wojennymi, mieszkają w miejscowym Domu Parafialnym św. Jana Pawła II. Jedno ochrzczone dziecko to roczne niemowlę, inne mają od czterech do dziesięciu lat. Chrzest przyjęło też pięcioro dorosłych. Uroczyste obrzędy poprzedziła odpowiednia katecheza dorosłych, rodziców i dzieci.

Troje nupturientów przyjęło chrzest już w wieku dojrzałym w parafii, jedna osoba była w Kościele rzymskokatolickim od dzieciństwa, gdyż większość ukraińskich Romów utożsamia się właśnie z Kościołem łacińskim. Każde z nowych małżeństw wychowuje już troje lub pięcioro dzieci. Chociaż w kulturze romskiej istnieją dość silne trwałe rodziny, do rzadkości należy przypieczętowanie tych więzi sakramentem małżeństwa. Główną tego przyczyną może być brak duszpasterstwa Romów, jak również niewielkie wprawdzie, ale dla Romów trudne do przebrnięcia wymogi prawne. Obecnie za przykładem tych dwóch par związek sakramentalny chcą zawrzeć dalsze cztery pary romskie.

Zgodnie z tradycją parafialną państwo młodzi udały się na Nieszpory (łacińskie) do drugiego kościoła na terenie parafii – do klasztoru sióstr benedyktynek w podlwowskiej Sołonce.

https://www.ekai.pl/

fot. Anastasia Trofimczuk