Akt zawierzenia lwowskiej parafii św. Jana Pawła II w obecności Kresowian na Jasnej Górze

Aktualności

Akt zawierzenia lwowskiej parafii św. Jana Pawła II w obecności Kresowian na Jasnej Górze

W niedzielę 3 lipca odbyła się XXII Pielgrzymka Kresowian na Jasną Górę. Przybyło ponad sześćset pielgrzymów o kresowych korzeniach z Polski, USA, Australii, a także Polacy z Ukrainy i Litwy. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup senior Karagandy Jan Paweł Lenga (pochodzący z Gródka Podolskiego).

Jasna Góra, odczytanie Aktu Zawierzenia Parafii św. Jana Pawła II  i Lwowa przez Tarasa Kołpaka

W imieniu nowej lwowskiej parafii św. Jana Pawła II Taras Kołpak (uczeń 9 klasy polskiej szkoły we Lwowie, uczestnik lwowskiej jednostki Związku Strzeleckiego) przeczytał przed jasnogórskim ołtarzem akt zawierzenia Parafii, Lwowa i Polaków na Wschodzie. W kaplicy jasnogórskiej znajduje się kopia obrazu J. Matejki „Śluby Jana Kazimierza we Lwowie”, do tego aktu nawiązywało zawierzenie Parafii św. Jana Pawła i Lwowa. Wszyscy uczestniczący we Mszy otrzymali fotografie obrazu i tekst zawierzenia. W modlitewnym zwierzeniu Parafii deklarowano pragnienie pozostania we Lwowie dla pielęgnowania tu łacińskiej kultury, co jest ważne wobec problemu ogromnej emigracji wśród młodych rzymsko-katolików z Ukrainy. Polecano tych licznych Polaków, którzy wciąż jeszcze nie odkryli swych duchowych korzeni. Proszono o siły dla ewangelizacji oddalonych i niewierzących. Parafia działa w szpitalu dla psychicznie chorych na Kulparkowie i w więzieniach, modlono się o misyjnego ducha wśród parafian.

Jasna Góra, odczytanie Aktu Zawierzenia Parafii św. Jana Pawła II  i Lwowa

Rzymsko-katolicka Parafia św. Jana Pawła to najmłodsza lwowska wspólnota. Gromadzi się w greko-katolickiej kaplicy i innych pomieszczeniach Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu. Podczas czerwcowej wizyty na Ukrainie, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Pietro Parolin wraz z pięcioma łacińskimi i dwoma greko-katolickimi biskupami dokonał wmurowania kamienia węgielny i poświęcił teren pod budowę kościoła.

Posłuchaj Aktu zawierzenia Parafii św. Jana Pawła II na Jasnej Górze. http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/28044.mp3

Tekst Aktu zawierzenia:

Matko Jasnogórska, lwowska Pani Łaskawa! Jak przed 360 laty zawierzamy Ci nasz Lud. My, najmłodsze dzieci Lwowa i Kresów, chcemy w mieście semper fidelis, (zawsze wiernym) zachować dziedzictwo naszej łacińskiej kultury. Prosimy z Tobą Boga, aby jak i inne, nasza najnowsza lwowska parafia św. Jana Pawła II stała się domem dla wszystkich szukających prawdy, by odkrywali tu swoje miejsce i stawali się misjonarzami Ewangelii. Zawierzamy zwłaszcza tych co nie odnaleźli jeszcze swych korzeni wiary, za nieochrzczonych, oddalonych, chorych (na Kulparkowie) i więźniów (też w „Brygidkach”). Pragniemy za wezwaniem Papieża Franciszka iść na peryferia duchowe świata z Jezusem Chrystusem, który kocha wszystkich dziś i na wieki wieków. Amen

Foto: biuro prasowe Jasnej Góry

Więcej o Pielgrzymce Kresowian: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-10217