Aktualności

Aktualności

Niespodziewany liczne grono uczestników pierwszego “Ukraińskiego wieczoru” u dominikanów w Lublinie

Około stu osób, Ukraińców – uchodźców wojennych z Lublina jak też z okolicznych miejscowości wzięło udział w spotkaniu ukraińskim w bazylice Św. Krzyża w Lublinie. Na początku odbyła się Liturgia Słowa Bożego na temat pokoju. Lektura z Księgi Koheleta przynosiła dobra nowinę, że trudny czas, choć niestety musiałam że trwać długa, ostatecznie się zakończy. To Chrystus przynosi pokój, który jest czymś więcej niż brak agresji ze strony okrutnego wroga – to przesłanie modlitwy amerykańskiej Chrystusa zapisanej w Ewangelii św. Jana. Modlono się o zakończenie wojny, za sprawiedliwy pokój, o uleczenie cierpiących, za żołnierzy. Kolejna część spotkania miała miejsce w auli Unii – historycznej sali uważanej za miejsce podpisano Uni Lubelskiej w 1969 roku. Był to ważny element “Ukraińskiego wieczoru”. Uchodźcy, w większości długi przebywający[…]

Więcej »

Trwają przygotowania do poświęcenia Domu Miłosierdzia we Lwowie

Domu, prowadzonym przez siostry albertynki zamieszkają kobiety bezdomne i znajdujące się w trudnej, kryzysowej sytuacji. Kamień węgielny poświęcił w minionym roku jałmużnik papieski, kardynał Konrad Krajewski. Dom Miłosierdzia  jest inicjatywą i dziełem ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, bardzo troszczącego się na charytatywna misję lwowskiego Kościoła, tworząc nowe dzieła pomocy ubogim: stu potrzebujących otrzymuje ciepłe obiadu w ośrodku Caritas-Spes przy Kurii Metropolitalnej, setki obiadów wydawanych jest przez braci albertynów, prowadząc noclegownię dla mężczyzn. Archidiecezja zadbała o przyjęcie wielu tysięcy uchodźców wojennych w parafialnych i zakonnych ośrodkach i wysyłała pomoc na tereny na objęte bezpośrednimi działaniami wojennymi.    Albertynki posługują w kuchni dla ubogich przy Kurii i odwiedzają chorych w domach, poszukiwały i opatrywały bezdomnych na ulicach Lwowa. Są znane w mieście, dlatego wierni z różnych parafii[…]

Więcej »

Greko-katolicy rozpoczęli świętowanie stałych świąt według gregoriańskiego kalendarza. Wspólne świętowanie

Ściśle powiedziawszy, stosowana jest obecnie nowo-juliański kalendarz, gdzie święta ruchome, zależne od Wielkanocy, obchodzone są według dotychczasowego stylu. Większość chrześcijan wschodniego obrządku, zarówno katolików jak prawosławnych, wyznacza paschalie według starego stylu. Natomiast święta stałe wypadają w te same dni co w gregoriańskim kalendarzu.  Wielkanoc u wschodnich braci nadal będzie wypadać w inny dzień, nie zawsze razem z łacinnikami. Na Ukrainie przyjęto nowy kalendarz liturgiczny w  Kościele Grecko-katolickim oraz Prawosławnym Kościele Ukrainy. Ukraiński Kościoł Prawosławny, mający więcej wiernych, pozostał przy starym stylu. W Kościołach które wprowadziły nowy kalendarz wierni  przyjęci zmiany entuzjastycznie, zazwyczaj traktując to jako symbol oderwania się kulturowego od tradycji zachowywanie przez prawosławie rosyjskie. 8 września wypada popularne na Ukrainie święto Narodzenia Matki Bożej. We Lwowie, pomimo oficjalnie dnia roboczego, wiele instytucji i[…]

Więcej »