Aktualności

Aktualności

Paschalne sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. 25 dorosłych i starszych dzieci przyjęło chrzest a dwa romskie małżeństwa zawarły ślub w Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie

Po odpowiedniej katechezie dorosłych oraz rodziców i samych dzieci podczas Liturgii Wigilii Paschalnej 25 osób przyjęło chrzest. Wszyscy są uchodźcami wojennymi, mieszkają parafialnym Domu św. Jana Pawła II we Lwowie. Jedno dziecko to roczne niemowle, inne mają od czterech do dziesięciu lat. Chrzest przyjęło też pięcioro dorosłych. W poniedziałek wielkanocny dwie pary zawarły sakrament małżeństwa. Troje nupturientów przyjęło chrzest już jak dorośli w Parafii, jedno było rzymsko-katolikiem od dzieciństwa, gdy włśnie Kościół łacińskiego obrządku traktowany jest przez większość ukraińskich romów za ich własny. Małżeństwa wychowują już troje lub pięcioro dzieci. W romskiej kulturze, pomimo istnienia dosyć silnych trwałych rodzin, sakrament małżeństwa jest raczej rzadko praktykowany. Zasadniczą przyczyną może być brak duszpasterskiej troski jak też niewielkie wymogi prawne, ale dla Romów trudne do przebrnięcia. Pociągnięci[…]

Więcej »

25 chrztów i 2 śluby w święta wielkanocne w parafii św. Jana Pawła II we Lwowie

W katolickiej parafii św. Jana Pawła II we Lwowie-Sokolnikach podczas Liturgii Wigilii Paschalnej 8 kwietnia 25 osób narodowości romskiej przyjęło chrzest a w Poniedziałek Wielkanocny dwie pary zawarły sakrament małżeństwa. Wszyscy są uchodźcami wojennymi, mieszkają w miejscowym Domu Parafialnym św. Jana Pawła II. Jedno ochrzczone dziecko to roczne niemowlę, inne mają od czterech do dziesięciu lat. Chrzest przyjęło też pięcioro dorosłych. Uroczyste obrzędy poprzedziła odpowiednia katecheza dorosłych, rodziców i dzieci. Troje nupturientów przyjęło chrzest już w wieku dojrzałym w parafii, jedna osoba była w Kościele rzymskokatolickim od dzieciństwa, gdyż większość ukraińskich Romów utożsamia się właśnie z Kościołem łacińskim. Każde z nowych małżeństw wychowuje już troje lub pięcioro dzieci. Chociaż w kulturze romskiej istnieją dość silne trwałe rodziny, do rzadkości należy przypieczętowanie tych więzi sakramentem małżeństwa. Główną tego[…]

Więcej »

We lwowskiej parafii 25 uchodźców przyjmie w sobotę chrzest

W tym roku Ukraina już po raz drugi przeżywać będzie wojenną Wielkanoc. Dla wielu mieszkańców tego kraju będą to kolejne święta poza domem i rodzinnym środowiskiem. Jedną z takich grup są Romowie z Donbasu, którzy swoje schronienie znaleźli we Lwowie w rzymskokatolickiej parafii św. Jana Pawła II. Dzisiaj akurat przypada Międzynarodowy Dzień Romów. Lwowska parafia św. Jana Pawła II od samego początku wojny gości w swoich murach uchodźców we wschodniej Ukrainy. Obecnie w domu parafialnym mieszka blisko 100 osób, w tym wiele rodzin romskich. Jak podkreśla proboszcz, ks. Grzegorz Draus, tegoroczne Święta Wielkanocne będą przeżywane pod znakiem dobroczynności i solidarności: „Tak jak w zeszłym roku pomagaliśmy, dostarczając nasiona do zrujnowanych miejscowości wokół Irpienia i Buczy, tak teraz będziemy zbierali odzież, naczynia i wodę dla[…]

Więcej »