Aktualności

Aktualności

ll-cropp

We Lwowie powstaje Kościół pw. Świętego Jana Pawła II

We Lwowie powstaje Kościół pod wezwaniem Świętego Jana Pawła II, ukochanego przez Polaków papieża, który od kilku lat jest patronem jednej z najmłodszych lwowskich parafii. Kamień węgielny pod nową świątynię wmurowano w czerwcu ubiegłego roku, w ramach obchodów 15. rocznicy papieskiej pielgrzymki na Ukrainę, na trasie której znalazł się też Lwów. Projekt jest już gotowy, lwowska kuria zdobywa jeszcze ostatnie pozwolenia, a wierni rozpoczęli już prace. Chcą jeszcze przed końcem roku postawić na placu przy ulicy Stryjskiej tymczasową kaplicę. W czerwcu 2001 roku we Lwowie msza na hipodromie była dwujęzyczna, ale homilię Jan Paweł II wygłosił po polsku. Zaapelował do Polaków i Ukraińców, by oderwali się od „bolesnej przeszłości” i w duchu wzajemnego szacunku wybaczyli sobie nawzajem dawne krzywdy i wyniósł na ołtarze dwóch[…]

Więcej »
ekumeniczne poświęcenie figury sw. Antoniego. Autor fotografii Paweł Kowalczuk

Jedność pod patronatem św. Antoniego

Bratnie spotkanie katolickich i prawosławnych parafii. Rzymskokatolicka parafia św. Jana Pawła  bratersko i z miłością przyjęta przez prawosławną parafię w Sokolnikach pod Lwowem. Figura św. Antoniego była postawiona w Sokolnikach (wioska granicząca z Lwowem) w XIX wieku. Mieszkańcy wierzyli w moc wstawiennictwa świętego, ponieważ na cokole widniał napis „Święty Antoni dzieci obroni”. Od wojny była ona zaniedbana. W 2015 roku Michajło Krysa (wówczas był  przewodniczącym Rady Sokolnik, należał też do Cerkiewnej Rady Parafii prawosławnej) rozpoczął renowację figury. Zwrócił się z prośbą do ks. Grzegorza Drausa, proboszcza parafii św. Jana Pawła II obejmującej południowy Lwów i Sokolniki, o projekt kaplicy według stylu rzymskokatolickiego. Na własny koszt odnowił i przykrył dachem figurę. W Sokolnikach mieszkają przeważnie przesiedleni z rejonów Przemyśla i Rzeszowa prawosławni i grekokatolicy. Dla[…]

Więcej »
18839816_638067729724965_46150547233464896_o

Rzymsko-katolickie modlitwy za Kardynała Huzara w soborze św. Jura we Lwowie

Parafia św. Jana Pawła II wraz z proboszczem ks. Grzegorzem Drausem poprowadziła modlitwy przy wystawionym ciele Kardynała w soborze św. Jura. Rzymsko-katolicy zostali uroczyście wprowadzenie do katedry (gdzie nieustanna lwowianie przybywali do wystawionej trumny Arcybiskupa), zaśpiewali koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz modlitwy i psalmy z obrzędu pogrzebowego. Wyrażono tym wdzięczność Głowie Greko-Katolickiego Kościoła, pod którego opieką (w pomieszczeniach i kaplicy Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu) Parafia św. Jana Pawła II narodziła się i rozwija. Wraz z parafianami przybył rabin Siwa Fajnermam, który przeczytał żydowskie modlitwy. Kardynał Lubomyr był częstym gościem lwowskiej synagogi i żydowskiego Towarzystwa „Hesed”.

Więcej »