Dzień monastyczny u benedyktynek dla młodych z Parafii św. Jana Pawła II

Aktualności

Dzień monastyczny u benedyktynek dla młodych z Parafii św. Jana Pawła II

Grupa młodych przebywała cały dzień w klasztorze benedyktynek w  Sołonce koło Lwowa, na skraju Parafii.

Włączyli się w pełny program klasztornego dnia: brali udział we wszystkich modlitwach, pracowali w porządkowaniu i przy kwietnikach.

Siostra Bernadetta wprowadziła młodych w duchwość benedyktyńskuej pracy. Każde, najprostsze działanie jest poszukiwaniem Boga, wzywanym  podczas pracy. O. Leopold wyjaśniał znaczenie modlitwy Nieszporów, śpiewanych po łacinie.

“Dzień monastyczny” był korzystnym i dla młodzieży, która pragnie rozpoznać powołanie, i dla samego klasztoru.

ks. Grzegorz Draus