Ekumeniczne kolędowanie we Lwowie

Aktualności

Ekumeniczne kolędowanie we Lwowie

Ekumeniczne kolędowanie. Na zakończenie tradycyjnie długiego na Ukrainie okresu Bożego Narodzenia we Lwowie odbyło się Ekumeniczne kolędowanie.

Referent do spraw ekumenicznych Metropolitalnej Kurii ks. Grzegorz Draus zaprosił do kościoła św. Jana Pawła II przedstawicieli różnych wyznań, by oprócz wykonane a kolęd duchowni poszczególnych konfesji wygłosili kazania. Z Prawosławnego Kościoła Ukrainy przybyłi czterech kapłanów. Wraz z przedstawicielem katolickiej Kurii o Rostyslawem Budzanem poprowadzili nabożeństwo wschodniego obrządku o Narodzeniu Pańskim. Igumen prawosławnego monastyru o.Kyprian Łoziński wygłosił kazanie o jedności chrześcijan. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelickiej – zbór “Zmartwychwstanie” przyjechał z kilkudziesięcioosobowym młodzieżowym chórem. Zbór funkcjonował podczas komunistycznych prześladowań, ich pastor Wasyl Bojeczko kilka lat spędził w więzieniach. Pomimo tego wspólnota bujnie rozwijała się. Młodzież w chórze w większości pochodzi z wielodzietnych rodzin, dbających o przekazywanie wiary dzieciom. Pastor mówił kazanie “O Najświętszej Maryi Pannie, jej pokorze i wierze”. Pastor Wasyl Bojeczko od początku wolności religijnej głosił cotygodniowe kazanie we lwowskiej telewizji. Zespół “Boże perełki” z rzymsko-katoliciej Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie, która z proboszczem ks. Grzegorzem Drausem przyjmowała gości, z młodym wirtuozem Danyłom Petrenko w skrzypackim trio wykonywał popularne kolędy. Przedstawiciel administracji wojskowej, aktualnie sprawujące wszelkie kierownicze funkcje na Ukrainie Oleksanda Janowicz zwróciła uwagę na ogromną troskę wspólnot kościelnych o ofiary wojny, co wzorcowo wciela w życie przesłanie Narodzenie Zbawiciela. Wśród uczestników wydarzeniu było wielu uchodźców, zarówno mieszkający w Domu św. Jana Pawla II jak też korzystajacych z żywnościowej pomocy tutaj udzielanej.

Wszyscy wspólnie wykonali hymn Parafii św. Jana Pawła II oraz kolędy. Wspólna agapa pomogła w budowaniu międzywyznaniowych więzów.

ks.Grzegorz Draus