Inauguracja nowego akademickiego roku w Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie.

Aktualności

Inauguracja nowego akademickiego roku w Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie.

Ukraiński Katolicki Uniwersytet (UKU), mający korzenia w założonej w latach międzywojennych przez Sługę Bożego metropolitę Andreja Szeptyckiego Lwowskiej Akademii Teologicznej, jest jedynym katolickim uniwersytetem w krajach byłego ZSRR.  Oprócz teologii, kształci min. na takich kierunkach jak socjalna pedagogika, dziennikarstwo, historia, administracja. Studentami UKU są alumni jednego z najliczniejszych na świecie (a w Europie najliczniejszego) seminarium (ponad 300 alumnów, jest to greko-katolickie seminarium pw. Ducha świętego). Sama teologia nadal cieszy się powodzeniem wśród świeckiej młodzieży: na pierwszy rok przyjęto 30 studentów, w tym i czworo rzymsko-katolików z całej Ukrainy. UKU prowadzi znaną Szkołę Ikonopisania, która kształci ikonografów na studiach dziennych a na  letnie zjazdach prowadzone w językach ukraińskim, polskim i angielskim uczestniczą goście  nawet z USA, Ameryki Łacińskiej i z Polski. W murach Filozoficzno-Teologicznego Fakultetu Ukraińskiego  Katolickiego Uniwersytetu powstała i funkcjonuje już czwarty rok Rzymsko-katolicka Parafia św. Jana Pawła. Parafianie tej wspólnoty zbierają się w kaplicy i salach uniwersytetu, by  dojrzeć do postawienia własnych budynków. Rektorem uczeni jest pochodzący z Polski greko-katolicki ksiądz dr Bogdan Prach, absolwent lubelskiego seminarium, KUL-u i UMCS. UKU jest prowadzone przez Kościół Greko-katolicki, a wśród profesorów i studentów jest liczne grono  rzymsko-katolików.

14 września był dniem inauguracji nowego akademickiego roku. Liturgię we wschodnim obrządku celebrował w kameralnej drewnianej cerkwi uniwersyteckiej pw. Nowych Męczenników Greko-katolickich biskup Benedykt. Tradycyjnie inauguracja roku zbiega się z początkiem liturgicznego roku we wschodnim kalendarzu. Poświęcono i wmurowano w ścianę wznoszonej nowej biblioteki im. Metropolity Andreja Szeptyckiego. Już dziś biblioteka Uniwersytetu ma najliczniejszy na Ukrainie księgozbiór teologiczny. W nowym kampusie  budowana jest cerkiew  Mądrości Bożej. Dla niej poświecono trzy krzyże, które będą postawione na kopułach cerkwi. W auli odbył się wykład inauguracyjny Petera Pomerantseva (brytyjski dziennikarz, syn radzieckiego dysydenta) na temat: “Szlak do realności: czy meżna mówic o prawdzie w epoce dezinformacji i postmodernizmu?”. Wręczono indeksy nowym studentom.

ks. Grzegorz Draus, Lwów

 

Liturgia w uniwersyteckiej cerkwi Nowych Męczenników. Liturgia w uniwersyteckiej cerkwi Nowych Męczenników. Chór STRITENIA ks. Bogdan Prach (greko-katolicki kapłan pochodzący z przemuyskiej eparchii) otzymał  medal od prezydenta Ukrainy inauguracyjny wykład w auli UKU duchowieństwo UKU z prezydentem Lwowa Andriejem Sadowym Biskup Benedykt poświęcił kapsułę w ścianie nowej biblioteki