Jednoczy nas Papież. Wspólna modlitwa parafii łacińskiej i greckiej na lwowskim hipodromie w rocznicę wizyty św. Jana Pawła.

Aktualności

Jednoczy nas Papież. Wspólna modlitwa parafii łacińskiej i greckiej na lwowskim hipodromie w rocznicę wizyty św. Jana Pawła.

W rocznicę historycznej wizyta św. Jana Pawła we Lwowie, przy krzyżu, który był nad papieskim ołtarzem, zgromadzili sie duszpasterze i wierni z rzymsko-katolickiej parafii św. Jana Pawła (obejmującej południe Lwowa) i greko-katolickiej  Narodzenia Matki Bożej z podlwowskich Sokolnik. Byli też przedstawiciele Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu, w którego kaplicy i salach tymczasowo gromadzi się parafia św. Jana Pawła. 12-metrowy, metalowy krzyż został odnowiony staraniem rzymsko-katolickiej parafii (dzięki dobroczyńcom z firmy Stylinart z Przemyśla).  Nabożeństwo celebrowano z wykorzystaniem elementów obydwu obrządków: łacińska Liturgia Słowa, znak pokoju, śpiewy jak też nabożeństwo do Serca Jezusa według wschodniej według wschodniej tradycji. Czytano mszalne czytania, które brzmiały na Liturgiach łacińskiej i wschodniej przed czternastu laty. Odtworzono nagranie z fragment u papieskiej homilii. Kapłani wspólnie poświęcili i okadzili krzyż.  Wierni z parafii św.Jana Pawła podarowali wszystkim woreczki z kamykami z Ziemi Świetej oraz kartkami z wybranymi cytatami papieskiej homilii. Wspólnie dziękowano Bogu za państwową rejestrację Parafii św. Jana Pawła, która będzie budować kościół i przedszkole nieopodal miejsca papieskiej celebracji.

2

Ks. Grzegorz Draus

Parafia św. Jana Pawła

Lwów

www.welwowie.com

 

26 i 27 czerwca 2001 roku  św. Jan Paweł II był we Lwowie. Na hipodromie (na poludniu miasta) odprawił Mszę w obrządku łacińskim dla 300 tysięcy wiernych, beatyfikował lwowskiego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego oraz opiekuna ubogich ks. Zygmunta Gorazdowkiego. Natepnego dnia przy tym samym ołtarzu uczestniczył w liturgii greko-katolickiej I beatyfikował 27 meczenników komunistycznych. Na poczatku Mszy kardynał Lubomyr Huzar prosił Boga o przebaczenie krzywd, kóre zadali niektórzy wierni Kościoła Greko-Katolickiego “ludziom ze swojego i innych narodów”. Przed beatyfikacją męczenników wyraził przebaczenie za doznane prześladowania. Było obecnych  około półtora miliona wiernych. Było to największe w historii Ukrainy zgromadzenie. Papież na obydwu liturgiach wzywał do jedności i przebaczenia: “Niech przebaczenie, udzielone i otrzymane – rozleje się jak leczący balsam”…

krzyż nad papieskim ołtarzem. Lwów 2001

krzyż na hipodromie. fot. Iwanna Sobko

Hipodrom fot. Iwanna Sobko

Hipodrom fot. Ivanna Sobko

 

 

 

 

 

 

hipodrom, fot. Natalia Traczbatiuczok

o. Jurij Sakwuk z Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu