Jedność pod patronatem św. Antoniego

Aktualności

Jedność pod patronatem św. Antoniego

Bratnie spotkanie katolickich i prawosławnych parafii.

Rzymskokatolicka parafia św. Jana Pawła  bratersko i z miłością przyjęta przez prawosławną parafię w Sokolnikach pod Lwowem.

Figura św. Antoniego była postawiona w Sokolnikach (wioska granicząca z Lwowem) w XIX wieku. Mieszkańcy wierzyli w moc wstawiennictwa świętego, ponieważ na cokole widniał napis „Święty Antoni dzieci obroni”. Od wojny była ona zaniedbana. W 2015 roku Michajło Krysa (wówczas był  przewodniczącym Rady Sokolnik, należał też do Cerkiewnej Rady Parafii prawosławnej) rozpoczął renowację figury. Zwrócił się z prośbą do ks. Grzegorza Drausa, proboszcza parafii św. Jana Pawła II obejmującej południowy Lwów i Sokolniki, o projekt kaplicy według stylu rzymskokatolickiego. Na własny koszt odnowił i przykrył dachem figurę.

W Sokolnikach mieszkają przeważnie przesiedleni z rejonów Przemyśla i Rzeszowa prawosławni i grekokatolicy. Dla uczczenia pamięci cierpień przesiedlonych przed prawosławną cerkwią w 2015 postawiono monument „Anioła opiekuna”, z nazwami miejscowości i ziemią z miejsc, skąd przybyli w 1946 roku obecni mieszkańcy Sokolnik.

Uroczyście powitano  pielgrzymów, których korzenie sięgają ziemi Lwowskiej i podobnie jak mieszkańcy Sokolnik mają wpisane w swoją historię komunistyczne przesiedlenia. Właśnie z Wrocławia, z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przybyła liczna grupa lwowian i ich potomków wraz z ks. Jackiem Hołowaczem. 28 czerwca od cerkwi prawosławnej i pomnika Anioła prawosławny biskup Dymitrij i rzymskokatolicki biskup pomocniczy Edward Kawa wraz z duchownymi i wiernymi obu wyznań rozpoczęli modlitwę i procesję do figury św. Antoniego. Przy figurze św. Antoniego zabrzmiały katolickie i prawosławne pieśni. Biskupi rozdawali chleby św. Antoniego oraz zachęcili, by dzielono się nimi z innymi na znak miłości i jedności. Bp Edward zaznaczył, że św. Antoni jednoczy, tak jak na Łyczakowie, gdzie przychodzą wierni różnych wyznań, nie tracąc swojej tożsamości. Biskup prawosławny Dymytrij bardzo pragnął wspólnie celebrować obrzędy z rzymskokatolickim biskupem, by uczcić świętego z Kościoła Łacińskiego.

Nie mogłem tu nie przybyć – mówił przewodniczący Rady Sokolnik Taras Sulymko – dowiedziawszy się, że przyjechali do nas pielgrzymi z Polski. Szczególnie dziś, gdy przeżywamy tragedię agresji, trzeba szukać zgody i jedności. Gdy w zeszłym roku sekretarz Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin zakładał kamień węgielny pod budowę katolickiego kościoła (przewodniczący Rady obok biskupów podpisywał się pod dekretem erygującym kościół) moja dusza była podniesiona. Podobnie i dziś, gdy witamy naszych braci.

Uroczystość była znakiem przyjęcia przez społeczność Sokolnik rzymskokatolickiej parafii św. Jana Pawła II, która wznosi kościół w granicach tej miejscowości. Parafia obejmuje południe Lwowa (dzielnicę „Frankiwski” bloki i wznoszone wieżowce),  wraz przyległymi wioskami Sokolniki i Sołonka. Parafii nadano tytuł św. Jana Pawła II, gdyż kościół jest budowany w pobliżu miejsca papieskich liturgii (2001 rok).

Była to pierwsza biskupia posługa wyświeconego 21 czerwca biskupa pomocniczego Edwarda Kawy.

                                                 Ks. Grzegorz Draus

Proboszcz Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie

Referat ekumeniczny Kurii Metropolitalnej we Lwowie

Autorzy fotografii: Paweł Kowalczuk, Elżbieta Wysocka-Czyż

ekumeniczna procesja od prawosławnej cerkwi do figury św. Antoniego. Autor fotografii Paweł KowalczukEkumeniczna procesja od prawosławnej cerkwi do figury św. Antoniego (fot. Paweł Kowalczuk)

ekumeniczna procesja. Autor fotografii Paweł KowalczukEkumeniczna procesja (fot. Paweł Kowalczuk)

bp Edward i bp Dymytri. Autor fotografii Paweł Kowalczukbp Edward i bp Dymytri (fot. Paweł Kowalczuk)

bp Edward i proboszcz prawoslawnej Parafii Lubomyr. Autor fotografii Paweł Kowalczukbp Edward i proboszcz prawosławnej Parafii Lubomyr (fot. Paweł Kowalczuk)

bp Edward. Autor fotografii Paweł Kowalczukbp Edward (fot. Paweł Kowalczuk)

prawosławny bp Dymytrij. Autor fotografii Paweł KowalczukPrawosławny bp Dymytrij (fot. Paweł Kowalczuk)

ekumeniczne poświęcenie figury sw. Antoniego. Autor fotografii Paweł KowalczukEkumeniczne poświęcenie figury św. Antoniego (fot. Paweł Kowalczuk)

figurę i chleby św. Antoniego błogosłwią biskupi Edward i Dymitrij. Autor fotografii Paweł KowalczukFigurę i chleby św. Antoniego błogosławią biskupi Edward i Dymitrij (fot. Paweł Kowalczuk)

Chleby sw. Antoniego, chleby jedności i miłości. Autor fotografii Paweł KowalczukChleby św. Antoniego, chleby jedności i miłości (fot. Paweł Kowalczuk)

przybyli pielgrzymi z Wroclawia wraz z ks. Jackiem Hołowaczem. Autor fotografii Paweł KowalczukPrzybyli pielgrzymi z Wrocławia wraz z ks. Jackiem Hołowaczem (fot. Paweł Kowalczuk)

ks. Bazyli Pawełko z pobliskiej Nawarii. Autor fotografii Paweł Kowalczuk

Ks. Bazyli Pawełko z pobliskiej Nawarii (fot. Paweł Kowalczuk)

figura św. Antoniego w podlwoskich Sokolnikach foto Elżbieta Wysocka-Czyż2Figura św. Antoniego w podlwoskich Sokolnikach (fot. Elżbieta Wysocka-Czyż)

figura św. Antoniego w podlwoskich Sokolnikach foto Elżbieta Wysocka-CzyżFigura św. Antoniego w podlwoskich Sokolnikach (fot. Elżbieta Wysocka-Czyż)