Lwów. Spotkanie religii w intencji pokoju

Aktualności

Lwów. Spotkanie religii w intencji pokoju

“Fratelli tutti” we Lwowie,  Spotkanie religii w Światowy Dzień Pokoju, w 35 roku od zgromadzenia w Asyżu. 1 stycznia w Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie co roku odbywa się spotkanie przedstawicieli różnych religii, przynosząc przesłanie pamiętnego zgromadzenia religii w Asyżu w 1986 roku.

Myślą przewodnią tegorocznego spotkania była encyklika Papieża Franciszka “Fratelli tutti” o braterstwie ludzi różnych religii.  Spotkanie odbywało się w kolejnym, siódmym już roku wojny na Ukrainie. Wspólnota Focolare przeprowadziła łączenie online z przyjaciółmi wspólnoty rzymsko- i greko – katolików, apostolskich Ormian i luteran z różnych miast Ukrainy i Słowacji. W kościele św. Jana Pawła II przy żłóbku zasiedli razem: ks.Grzegorz Draus (referent do spraw ekumenicznych i misyjnych Metropolitalnej Kurii), więzienny kapelan iman Mussa Dubrajew z Centrum Muzałmańskiego z Kijowa, Jurij Ahalaja, chazan (kantor) żydowskiej mesjańskiej wspólnoty “Syjon” ze Lwowa i  Miriam Klimowa z Hebrajskiego instytutu w Jerozolimie. Każdy z duchownych  przedstawił przesłanie na temat pokoju w swoich tradycjach i poprowadzili modlitwę. Licznie zebrani żydzi, zarówno ortodoksalni i mesjanistyczni zaśpiewali, przy akompaniamencie szafarów “Shema Izrael”. Wszyscy byli obecni na parafialnej Mszy św., na której proboszcz ks.Grzegorz Draus cytował i komentował słowa św. Jana Pawła wypowiedziane w Asyżu w 1986 roku: “Pokornie powtarzam to, o czym jestem przekonany: pokój nosi imię Jezusa Chrystusa”. Noworoczne błogosławieństwo dzieci słowami z Księgi Liczb udzielane przez kapłana w języku ukraińskim,  zabrzmiało też w oryginale, w języku hebrajskim, czytała chazanit Miriam z reformowanej  synagogi w Jerozolimie.

Wspólna agapa w Centrum Jana Pawła była okazją do dialogu o religii i pokoju.
Spotkanie religii “Fratelli tutti” było ukoronowaniem Europejskiego spotkania młodzieży TAIZE/Turyn we Lwowie, odbywającego się w łączności i patelnie do spotkania w Turynie.
ks.Grzegorz Draus