Modlitwa z braćmi z Tazie we lwowskiej katedrze

Aktualności

Modlitwa z braćmi z Tazie we lwowskiej katedrze

Bracia ze wspólnoty w Taize (francuz br. Benoii i słowak br. Jean Daniel) odwiedzali Białoruś i Ukrainę. Spotykali się z hierarchami różnych Kościołów i modlili się z młodzieżą. Przygotowywali młodzież na europejskie spotkanie, które odbędzie się w Bazylei.

bracia Jean-Daniel i Benoit

We Lwowie 21 października Rzymsko-katolicka Parafia św. Jana Pawła II razem z greko-katolicką Komisją d/s młodzieży organizowała modlitwę ze śpiewami kanonów we lwowskiej katedrze łacińskiej. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki spotkał się z braćmi i uczestniczył w modlitwie. Do bardzo licznie zgromadzonej młodzieży skierował słowo, zachęcając do modlitwy o pokój a Ukrainie. Modlitwa zgromadziła razem duchownych i młodzież rzymsko- i greko-katolicką. Śpiewy animował chór grecko-katolicki. Pomodlitwie, w przedsionku katedry, bracia rozmawiali z młodymi. W niedzielę br. JeanDaniel był obecny na grecko-katolickiej Mszy w cerkwi św. Włodzimierza i Olgi, a br. Benoi na odpustowej sumie w nowootwartej rzymsko-katolickiej kaplicy św. Jana Pawła II w południowej dzielnicy Lwowa. Brat Benoi opowiadał o spotkaniach św. Jana Pawła II z bratem Rogeremi wspólnotą w Taize.

grecko-katolicki chór prowadził śpiew

ks. Grzegorz Draus z Parafii św. Jana Pawłą II, współorganizator spotkania

katedra

grecko-katolicki chór prowadził śpiew

modlitwa we lwowskiej katedrze

dialogi braci z młodzieżą

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, bracia z Tazie i ks. Grzegorz Draus

ks. Grzegorz Draus

foto: Wita Jakubowska