Noc czuwania maryjnego

Aktualności

Noc czuwania maryjnego

Godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, spowiedzi, Msza święta, pieśni uwielbienia, konferencje, cztery części Różańca, bratnia agapa – wypełniały noc czuwania 8/9 października w Parafii św. Jana Pawła II pod kierunkiem lwowskich kapucynów – braci Kazimierza i Zbigniewa.

Treścią czuwania była maryjna duchowość i przesłanie pierwszych sobót. Ponad stu uczestników całonocnego czuwania (od godz. 21 do 6 rano), a wielu z nich przyjechała specjalnie z innych miejscowości, świadczy o zapotrzebowaniu na takiego typu modlitwę. Na Mszy św., sprawowanej o północy ks. Grzegorz Draus przedstawiał postać św.Józefa z Kupertynu. Kapucyn, nie radzący sobie z podstawowymi zadaniami, z wielkimi trudnościami uczący się, ukochał słowa Ewangelii “Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowo Boże i zachowują je”. Znajomość tego wersetu umożliwiła mu zdanie egzaminów: studenci wyciągali kartki z danymi wersetu, mieli je znaleść w Biblii i skomentować. Józef wyciągnął kartkę z “Łukasz 11,27-28”, bał się szukać wersetu w Biblii i powiedział z pamięci jedyny cytat, który znał na pamięć. I był to właśnie ten werset! Profesor był przekonany, że skoro cytuje teksty z pamięci, to zna Biblię wystarczająco by być wyświęconym!

Pokora, maryjne zaufanie, wsłuchiwanie się w wezwania Boże, będą wypełniać maryjne czuwania każdą noc przed pierwszą sobotą miesiąca w kościele św.Jana Pawła II.