Noworoczne spotkanie Młodzieży Taize we Lwowie

Aktualności

Noworoczne spotkanie Młodzieży Taize we Lwowie

Europejskie Spotkanie Młodzieży nie może odbyć się w  planowanym terminie w Turynie, dlatego w mniejszym wymiarze, z błogosławieństwem i w jedności ze wspólnotą Taize, w dniach 28 grudnia 2021 po 1 stycznia 2022 odbywa się we Lwowie, pod patronatem Rzymsko-katolickiej Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie. Do wydarzenie przyłączyła się Kościół greko-katokolicki oraz Ukraińska Prawosławny Kościół (będący w jedności z prawosławnym patriarchatem).    

W spotkaniach bierze udział  kilkadziesiąt młodych że Lwowa oraz pielgrzymi z Kijowa, Odesy, Rawy Ruskiej, Tarnopola, Białej Cerkwi, Kamieńca-Podolskiego oraz z Polski (diecezja rzeszowska).

Przyjmuje Parafia św. Jana Pawła II, młodzież mieszka w domach parafian, pokojach w Centrum Jana Pawła oraz znajdującym się w pobliżu, na terenie parafii, klasztorze benedyktynek. Program jest dokładnie taki, jaki był przewidziany na spotkanie w Turynie, że spotkaniami w grupach, workshopami i modlitwach w różnych kościołach (katedry łacińska i greko-katolicka, dawne kościóły karmelitów i dominikanów, św.Antoniego). Czytane są rozmyślania brata Alojza, przygotowane na spotkanie w Turynie. Popołudnie i wieczór przed Sylwestrem młodzież będzie na seminarium o modlitwie w klasztorze benedyktynek, które poprowadzą wspólnie igumen lwowskiego monasteru  prawosławnego, związanego z Górą Afon oraz benedyktyni. Do udziału zgłosiła się prawosławna młodzież z duszpasterstwa monasteru. Odbędzie się, jak to bywa na Europejskich spotkaniach, festiwal narodów. Integracyjne zabawy oraz modlitewne czuwania będą trwały od godz.20 do 6 rano. Na jedną godzinę będzie wystawiona  wystawą osobistych rzeczy św. Jana Pawła II. Dodatkowo, wieczorem planowana jest, zgodnie z coroczną tradycją Parafii św. Jana Pawła II,  modlitwa o pokój, w stylu Asyżu i encykliki “Fratelli tutti”, z udziałem chrześcijan, muzułmanów i Żydów.

ks. Grzegorz Draus

+380975170642