Nowy kościół we Lwowie

Aktualności

Nowy kościół we Lwowie

Rzymsko-katolicka Parafia św. Jana Pawła II zbiera się od 2012. Parafia ma swoje korzenia w grupie młodych małzeństw, zbierajacych się w domach na modlitwie I liturgiach Słowa Bożego.

Posłany do tej grupy młodych katolików ks. Grzegorz Draus zorganizował na bazie tej wspólnoty nową parafię. Od początku używano kaplicy i pomieszczeń na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie, dzięki ogromnej życzliwości greko-katolickiego kierownictwa uczelni. Parafia dojrzała do wybudowania własnej kaplicy, którą poświęcił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Kaplica jest na działce budującego się kościoła, na południu Lwowa, nieopodal hipdromu (miejsca papieskich mszy w 2001 roku), w granicach administracujnych podlwowskich Sokolnik. Urodzony w Sokolnikach ks. prałat Stanisław Pawlaczek (obecnie we Wrocławiu), wręczył uroczyście podarowany wcześniej przez aktualnych greko-katolickich gospodarzy kościoła w Sokolnikach krzyż ołtarzowy. Parafia prowadzi misję w wiezieniu, stąd obecność dyrekcji aresztu śledczego (tzw. “Brygidki”, od nazwy dawnego klasztoru), dla którego to zakłądu przeznaczono figurę Matki Bożej.

Podczas pierwszego w nowej kaplicy odpustu byli obecni bracia ze wspólnoty Taize. Brat Benoit opowiadał o relacjaj Jana Pawła II do Taize. Podobnie jak na poświęceniu, obecny był rabin Siwa Fajnerman. Katechiści ogłosili kolejne katechezy neokatechumenalne, które są jedną z dróg rozwoju parafii.

Grzegor Draus

Parafia św. Jana Pawła II

Lwów