Poświęcenie kaplicy parafialnej

Aktualności

Poświęcenie kaplicy parafialnej

5 października b.r. ks. Arbiskup Mieczysław Mokrzycki poświęcił kaplicę parafialną na placu budującego się kościoła św. Jana Pawła II. Parafia obejmuje południową, wielotysiączną dzielnicę Lwowa oraz podmiejskie Sokolniki i Sołonkę. Podczas liturgi pochodzący z Sokolnik ks. prałat Stanisław Pawlaczek wręczył krzyż ołtarzowy, pochodzący z dawnego kościoła w Sokolnikach. Krzyż został podarowany przez greko-katolickiego księdza Wołodymyra Pawlika z Sokolnik, posługującego w dawnym kościele (obecnie cerkiew Narodzenia Bogurodzicy).

w tle powstający obraz inspirowany obrazem Matki Bożej Łaskawej z katedry lwowskiej

Parafia św. Jana Pawła II funkcjonuje od 2011 roku, zbierała się dotychczas w kaplicy i pomieszczeniach Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu. Ks. Arcybiskup wręczył przedstawicielom Uniwersytetu dziękczynną tablicę pamiątkową. Tekst na tablicy, która znajdzie się w kaplicy na grekokatolickim uniwersytecie, zaznacza, że parafia spotykała się z wielką życzliwością i opieką ze strony kierwnictwa i środowiska UKU.

uczestnicy uroczystości

W kaplicy jest umieszczony powstający obraz (wysokość trzy i pół metra), który jest inspirowany obrazem matki Bożej Łaskawej z katedry lwowskiej. Obrazmaluje artysta z Częstochowy Aleksander Markowski. Podzcas tworzenia obrazuchętni mogą symbolicznym pociągnięciem pędzla przyłączyć sie malowania. Parafianka Lilia Moczula wzkonała rzeźbę Matki Bońej, która bedzie przekazana do Aresztu śledzczego (zwany przez lwowian „Brygidki”, znajdujący się w dawnym klasztorze brygidek). Figura będzie ustawiona w holu, w miejscu dostępnym dla pracowników. Będą mogli modlić sią przy niej także zwalniani z aresztu. Parafia prowadzi misje w więzieniach Lwowa.

Figura dla Aresztu śledzego

błogosławieństwo parafian

tablica dziękczynna dla Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu

parafianie

ks. Stanisław Pawlaczek pochodzący z Sokolnik

Parafia buduje kościół i centrum św. Jana Pawła II. Miejsce jest nieopodal hipodromu, gdzie papiń w czerwcu 2001 roku celebował dwie Msze.

Ks. Grzegorz Draus

Foto: Wita Jakubowska, www.credo-ua.org