Ołtarz i ambona gotowe, figury Matki Bożej i św. Jana Pawła II w trakcie tworzenia

Aktualności