Paschalne sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. 25 dorosłych i starszych dzieci przyjęło chrzest a dwa romskie małżeństwa zawarły ślub w Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie

Aktualności

Paschalne sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. 25 dorosłych i starszych dzieci przyjęło chrzest a dwa romskie małżeństwa zawarły ślub w Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie

Po odpowiedniej katechezie dorosłych oraz rodziców i samych dzieci podczas Liturgii Wigilii Paschalnej 25 osób przyjęło chrzest. Wszyscy są uchodźcami wojennymi, mieszkają parafialnym Domu św. Jana Pawła II we Lwowie. Jedno dziecko to roczne niemowle, inne mają od czterech do dziesięciu lat. Chrzest przyjęło też pięcioro dorosłych.

W poniedziałek wielkanocny dwie pary zawarły sakrament małżeństwa. Troje nupturientów przyjęło chrzest już jak dorośli w Parafii, jedno było rzymsko-katolikiem od dzieciństwa, gdy włśnie Kościół łacińskiego obrządku traktowany jest przez większość ukraińskich romów za ich własny. Małżeństwa wychowują już troje lub pięcioro dzieci. W romskiej kulturze, pomimo istnienia dosyć silnych trwałych rodzin, sakrament małżeństwa jest raczej rzadko praktykowany. Zasadniczą przyczyną może być brak duszpasterskiej troski jak też niewielkie wymogi prawne, ale dla Romów trudne do przebrnięcia. Pociągnięci przykładem kolejne cztery pary chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

Zgodnie z parafialną tradycją, młode pary udały się na Nieszpory (łacińskie) do drugiego kościoła Parafii, do klasztoru sióstr benedyktynek w podlwowskiej Sołonce.

ks. Grzegorz Draus

foto: Anastasia Trofimczuk

Oksana Kuntij