Pasterska i charytatywna wizyta ordynariusza kieleckiego biskupa Jana Piotrowskiego u uchodźców wojennych we Lwowie

Aktualności

Pasterska i charytatywna wizyta ordynariusza kieleckiego biskupa Jana Piotrowskiego u uchodźców wojennych we Lwowie

Biskup Jan wraz z ks. Łukaszem Zygmuntem, dyrektorem Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszów odwiedzili Parafię św. Jana Pawła II, gdzie mieszka blisko stu uchodźców. Gościom towarzyszył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Dom w Piekoszów w pierwszych dniach wojny wsparł lwowski ośrodek przez który przewinęło się prawie pięć tysięcy osób, uciejące ze wschodu Ukrainy przed wojną, następnie w większości szukający dalej bezpiecznego miejsca.

Biskup Jan Piotrowski posługiwał przez osiem lat na misjach w Kongo i w Peru, dlatego że wzruszeniem spotkał się z grupą przygotowujących się do chrztu (oraz ochrzczonych w ostatnich miesiącach) romskich dzieci, mieszkających w parafialnym domu Parafii św. Jana Pawła II. Dzieci uchodźców wraz z parafialnymi biorą udział we wspólnym obozie w czas wiosennych ferii. Pomiń bariery językowej, biskup Piotrowski z sukcesem podjął dialog z dziećmi.

Dzieci uczące się w romskiej parafialnej szkole “Alaw” (języku ukraińskich Romów znaczy “słowo”), wraz z proboszczem ks.Grzegorzem Drausem zaśpiewały biskupowi własny oryginalny hymn Parafii oraz po …. polsku “Zielony mosteczek”. To świadectwo sukcesów uczniów, mówiących na co dzień po rosyjsku i ukraińsku oraz albo węgierski albo romsku.

Biskup Jan Piotrowski podarował dzieciom słodycze i wsparł finansowo romską szkołę “Alaw”. Biskup Jan pasterskim okiem zwrócił uwagę na ponad dwumetrowy rysunek drzewa, na którym umieszczone – jak korzenie i owoce – prawie dwadzieścia rzeczywistości duszpasterskich i charytatywnych parafii.

Ks. Grzegorz Draus