Piaskowa animacja, linowy park i biblijna katecheza z papieru i nitki. Obóz Parafii św. Jana Pawła II dla dzieci

Aktualności

Piaskowa animacja, linowy park i biblijna katecheza z papieru i nitki. Obóz Parafii św. Jana Pawła II dla dzieci

Pośród pięknej przyrody Karpat ponad dwadzieścioro dzieci przeżywało tygodniowy twórczy obóz.

Pochody w góry, wspinaczki po ekstremalnych trasach linowego parku, pływanie w rzekach i basenie oraz sportowe gry, ćwiczenia gimnastyczne, kurs języka hiszpańskiego – to stałe elementy wypoczynku i integracji parafian i ich przyjaciół. Wszystkie te działanie były przeniknięte najważniejszymi – duchowym przesłaniem. Podstawowe prawdy wiary, wyrażone w kerygmacie o miłości Boga, grzechu, zbawieniu w Chrystysie, modlitwie i życiu w Kościele – dobrze były przyjmowane również przez tych, którzy nie beaki wcześnuej udziału w katechizacji.

Wszystkie katechetyczne tematy były przedstawiane poprzez aktywizujące metody, nazywa się je “dynamikami”. O bezwarunkowej miłości Boga może nie zawsze zauważamy pouczano przez psychologiczą grę: pisanie na plecach innych komplementów. Jak i w codzienności, odczuwa się zasadniczo Bożą miłość, ale jeszcze lepiej, jak o tym się usłyszy. Inni odczytywali głośno pochwały i pozytywne oceny ze strony ludzi. Tak i Słowo Boże przynosi nam zapewnienie o tym, że Bóg widzi nas dobrze.

Kolorowym piaskiem, symbolem odnowionego życia, posypowano się po zdobyciu góry. Z papieru i nitek wyrabiano przedmioty poznając biblijne historie, takie jak uzdrowienie Naamana, zdobycie Jerycha, o ocaleniu domu Rahab. Opowiadania biblijne były przedstawiane w formie teatralnych scen. Nabożeństwo pokutne ze spowiedzią i codzienna Msza św. wprowadzały w liturgiczne życie Kościoła.

ks.Grzegorz Draus