Pierwsza wspólna procesja za zmarłych na cmentarzu w Sokolnikach

Aktualności

Pierwsza wspólna procesja za zmarłych na cmentarzu w Sokolnikach

Modlitwa za zmarłych jednoczy. Do wspólnie celebrowanych wydarzeń łacińskiej i greckiej parafii mającej swoje świątynie w Sokolnikach, takich jak modlitwa przy papieskim krzyżu na hipodromie, odpusty, modlitwa przy figurze św. Antoniego i pomniku przesiedleńców dochodzi też  nabożeństwo w dzień Wszystkich  Świętych. 1 listopada na cmentarzu w Sokolnikach odbyła się procesja wspólnie prowadzona przez księży i wiernych z rzymsko-katolickiej Parafii św. Jana Pawła II oraz greko-katolickiej Narodzenia Matki Bożej. Wspólnie śpiewano modlitwy za zmarłych. Parafianie od św. Jana Pawła II stawiając znicze, pamiętali o starych,w tym i postawionych w XIX wieku polskich grobach na starej części sokolnickiego cmentarza. Wśród nich jest też grób ze znamiennym  napisem: „Ks. Romuald Stakien. Wyganiec. Urodzony w 1835 na Litwie, jako proboszcz w Sokolnikach kościół zbudował. Zmarł w 1996. Czczony i umiłowany od swoich parafian”. Uczczono też groby rodzin Pawłaczek (z nich pochodzi ks. prałat Józef Pawlaczek, obecnie mieszkajacy we Wrocławiu), Rzeczuchów, Boczula i inne.

Wspólna, łacińśko-grecka modlitwa za zmarłych w Sokolnikach