Pierwsze nabożeństwo majowe lwowskiej parafii św. Jana Pawła II

Aktualności

Pierwsze nabożeństwo majowe lwowskiej parafii św. Jana Pawła II

katolicka Agencja Informacyjna podała notatkę:
Pierwsze nabożeństwo majowe lwowskiej parafii św. Jana Pawła II

Na początku maja Litania Loretańska do Matki Bożej po raz pierwszy zabrzmiała w miejscu budowy kaplicy pw. św. Jana Pawła II we Lwowie-Sokolnikach. Wspólnej modlitwie przewodniczyli miejscowy proboszcz ks. Grzegorz Draus i o. Wołodymyr z parafii greckokatolickiej w Sokolnikach.
„Tworzy się nowe miejsce działalności Kościoła rzymskokatolickiego we Lwowie-Sokolnikach, które jest południową bramą tego miasta” – powiedział KAI ks. proboszcz. Poinformował, że na ziemi należącej do Caritasu powstaje ośrodek dobroczynny, w którym znajdą się przedszkole, klub dziecięcy, salka katechetyczna i kaplica św. Jana Pawła II.

„Jesteśmy razem i święcimy to miejsce, ponieważ jest to parafia bardzo młoda i specyficzna” – zaznaczył ks. Draus. Zapowiedział, że w niedzielę, 4 maja „przyjmiemy już dziesiątego dorosłego kandydata do chrztu”. Według proboszcza specyfiką tej parafii jest jej wspólnotowość. Większość wiernych należy do różnych wspólnot i ruchów – neokatechumenatu, Klubu Pedagogicznego i innych, dzięki czemu każdy może się tu poczuć jak u siebie w rodzinie.

„Nie jesteśmy jakąś masową wspólnotą. I dobrze, że w tym miejscu, nieopodal krzyża, gdzie w czerwcu 2001 r. Ojciec Święty Jan Paweł II odprawiał dwie msze św.: w obrządkach łacińskim i bizantyjskim, powstaje taki ośrodek, który będzie przedłużał jego misję, świadczoną teraz już z nieba” – stwierdził proboszcz.
Oznajmił również, że wspólnoty neokatechumenalne z parafii jego i z greckokatolickiej pw. św. Klemensa Papieża prowadzą misje przy figurze Matki Bożej w centrum Lwowa.

Z braku własnego pomieszczenia parafia św. Jana Pawła II korzysta z gościnności grekokatolików i gromadzi się na nabożeństwa w Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie.

kcz (KAI Lwów) / Lwów

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 maja 2014
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski