Pokaż filmu “Wierzyć” we Lwowie

Aktualności

Pokaż filmu “Wierzyć” we Lwowie

Do ostatniego miejsca wypełniona sala kinowa we Lwowie na sobotniej projekcji filmu “Wierzyć” świadczyła o dużym zapotrzebowaniu na dobre, religijne kino.

Widząc wykupienie wszystkich miejsc (i wyjątkowo zezwalając na napełnienie w 100% sali) kierownictwo zorganizowało dwa dodatkowe pokazy. Wraz z duszpasterzami film oglądali wierni z miejscowej  Parafii św. Jana Pawła II także z Zimnej Wody, Rusek i Czerwonogradu. Byli też uczniowe z greko-katolickiej katechetycznej szkoły w Samborze. Aby umożliwić filmowe dyskusyjne spotkanie kierownictwo kina na tym projekcie nie nadawało reklam. Prowadzący spotkanie ks. Grzegorz Draua przedstawić panią Annę Morozow, która podzieliła się doświadczeniem życia w katakumbowym Kościele, o jakim opowiadał film. Obok najstarszego widzą, świadka wytrwania w wierze pośród prześladowań, ks. Grzegorz postawił najmłodszego widzą, 11 letnią Jarosławę, jak symbol pokolenia któremu należy przekzywać wiarę, według przesłania  filmu, “pamiętając, jaką ceną była zachowaną wiara”. Ks. Mikołaj Leskiw z Czerwonogradu opowiedział o swoich przodkach, mężnie zachowujący wiarę, modlących się z ręcznie przepisywanych modlitewników. Ks. Mikołaj, podobnie jak główny bohater filmu, biskup Bronisław Biernacki czerpali z nie zniszczonej, ale nawet wzmocnionej prześladowaniami wiary swoich przodków.

Warta, aby film “Wierzyć” dotarł do innych miejscowości, gdzie na pewno będzie przyjęty otwarcie, jak bardzo pouczająca katecheza.Film “Wierzyć”, wyprodukowany przez ukraińską katowicką telewizję EWTN opowiada o komunistycznych prześladowaniach wiary w ZSRR.

ks.Grzegorz Draus

Parafia św. Jana Pawła II

Lwów