Rozbijający uprzedzenia

Aktualności

Rozbijający uprzedzenia

Rzymsko-katolicki odpust w greko-katolickiej kaplicy UKU

Rzymsko-katolicki odpust w greko-katolickiej kaplicy UKU

Przyjąłem z wielką radością informcję o przyznaniu nagrody im. Jana Nowaka -Jeziorańskiego prezydentowi Ukraińskiego Katolickego Uniwersytetu biskupowi Borysowi Gudziakowi. Pragnę podzielić się jednę mało znaną historią, która wpisuje się w długą listę dowodów, że nominat w pełni zasługuje na przyznaną mu nagrodę.

W grudniu 2011 roku przybyłem do Lwowa z zadaniem od arcybiskua rzymsko-katolickiego Mieczysława Mokrzyckiego stworzenia nowej parafii. Ponieważ na terenie parafii znajdował się budynek Filozoficzo-teologicznego fakultetu UKU (w jednym kompleksie, tuż obok greko-katolickiego seminarium) zapytałem się rektora Gudziaka, czy można korzystać z greko-katolickiej kaplicy na Fakultecie (ul. Hutorivka 35 a). Nie znałem wogóle rektora. Trzeba zaznaczyć, że liturgie rzymsko-katolickie miały być skierowane nie dla środowiska uniwersytetu (łacinników w UKU jest bardzo mało) ale do wiernych spoza uczelni. Dlaczego miałby rektor być tym zainteresowany? Ale na moją „kłopotliwą” prośbę rektor Gudziak natychmiast odpowiedział pozytywnie. Dodatkowo zwierzył się, że sam starał się o zaprowadzenie na UKU nabożeństw w języku rosyjskim, co również wtedy było znakiem odwagi i otwartego myślenia. Nie doszło do realizacji tych planów nie z winy rektora. Ale nabożeństwa rzymsko-katolickie w UKU do dziś się odbywają. Parafia św. Jana Pawła prowadzi zwyczajnę działalność, obficie korzysta z pomieszczeń UKU nie tylko na liturgie ale i na katechizację, festiwale, wigilie, agapy, koncerty a nawet spotkania ze środowiskiem żydowskim (nawet rabin kilkakrotnie gościł). Szerokie patrzenie rektora Gudziaka pozwala do dziś łamać uprzedzenia. Całe środowisko rzymsko-katolickie Lwowa już wie, że „greko-katolicy na swoim uniwersytecie utrzymują rzymsko-katolicką parafię”, co rozbija wiele resentymentów.

Pierwsza Msza Parafii św. Jana Pawła na UKU. Z prawej ks. dr Jurij Szczurko

Pierwsza Msza Parafii św. Jana Pawła na UKU. Z prawej ks. dr Jurij Szczurko

18 czerwca kardynał Pietro Parolin poświęci teren pod budowę kościoła parafii św. Jana Pawła. Obok kamienia z bazyliki św. Piotra będzie złożony kamień z młodego budynku Filozoficzo-teologicznego fakultetu UKU, gdzie Parafia się urodziła, dzięki rektorowi Gudziakowi.

Chrzest afrykańskiej studentki

Chrzest afrykańskiej studentki

Paterka

Paterka

Festiwal świąteczny na UKU

Festiwal świąteczny na UKU

Polski wieczór w parafii na UKU

Polski wieczór w parafii na UKU

Rabin Siwa Fajnerman na Mszy w UKU

Rabin Siwa Fajnerman na Mszy w UKU

wspólna rzymsko-katolicka wigilia na UKU to już tradycja

Wspólna rzymsko-katolicka wigilia na UKU to już tradycja

W absydzie kaplicy św. Jan Paweł i sługa Boży biskup Josyp Slipyj

W absydzie kaplicy św. Jan Paweł i sługa Boży biskup Josyp Slipyj

ks. Grzegorz Draus

Proboszcz Parafii św. Jana Pawła II

Lwów