Spotkanie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego ze wspólnotami Drogi Neokatechumenalnej Lwowa

Aktualności

Spotkanie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego ze wspólnotami Drogi Neokatechumenalnej Lwowa

13 maja 2012, tuż przed nabożeństwem i proceją faitimską (króra wyrusza z kościoła Matki Bożej Gromnicznej), w przylegającej do tego kościoła kaplica, zwanej kaplicą Rosena (z freskami słynnego malarza Henryka Rosena, autora min. malowideł lwowskiej katedry ormiańskiej, a także obrazu „Bitwa warszawska” z papieskiej kaplicy w Castel Gandorfo) odbyło się pierwsze spotkanie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego z Parafią św. Jana Pawła. Wspólnoty neokatechumenalne z tej parafii wyruszały na misje – głoszenie Ewangelii na placu Mariackim (obok figury Matki Bożej, nieopodal pomnika A. Mickiewicza). Poniżej zamieszczamy to natchnione, historyczne słowo arcybiskupa, za którego inicjatywą powstała i Parafia św. Jana Pawła i droga neokatechumenalna we Lwowie.   

„Aby Kościół wyszedł z zamknięcia, z zasiedziałych form…”

Homilia arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego wygłoszona podczas spotkania ze wspólnotami Drogi Neokatechumenalnej  Lwowa.

Drodzy Bracia i Siostry, młodzi ewangelizatorzy!

Jestem trochę stremowany bo pierwszy raz spotykam się z waszymi wspólnotami i jednocześnie  raduję się, bo widzę, że wasi kapłani mają owoce swojej pracy.

W historii Kościoła, od czasu do czasu odnawia się duch Chrystusowego posłania apostołów na cały świat – place i ulice – by szukać ludzi i zapraszać ich na ucztę, którą Bóg przygotował. Tak czynili  pierwsi chrześcijanie (świadczy o tym przeciwnik  chrześcijaństwa Celsus: “Młodzi i starzy, wykształceni i prości każdemu opowiadają o swojej drodze”); św. Franciszek z Asyżu głosił na ulicach  Europy, św. Franciszek Ksawery stał na placu w Japonii i nieustannie powtarzał tekst “Wierzę w Boga….” – jedyne co umiał powiedzieć po japońsku. W ten sposób narodzili sie tam pierwsi chrześcijanie. Współczesnym kaznodzieją na placach był  Jan Paweł II. Iluż ludzi, nawet tych, którzy przez przypadek, bez duchowych poszukiwań, przyszli posłuchać  jego słów, nawróciło się i wstąpiło na drogę wiary. Jan Paweł II w Denver zachęcał młodzież: “Nie bójcie się wychodzić na place  i  ulice miast, by spotkać współczesnego człowieka i zaprosić go na wspólną ucztę. Teraz nie jest czas, żeby wstydzić się Ewangelii, ale czas by głosić ją na dachach”.  Podobnie i Papież Franciszek zachęca aby Kościół wyszedł z zamknięcia, z  zasiedziałych form, i szedł do ludzi, nawet, jeśli będzie to powiązane z trudnościami.

Wasza misja, misja drogi neokatechumenalnej w całym świecie, jest jedną z odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego Benedykta. Rok Wiary ma być przeżyty  jako realizacja Chrystusowego posłania w nowej ewangelizacji. Chrystusowe powołanie odnawia się w każdym pokoleniu. Gorliwość głoszenia słowa wypływa z nieustannego doświadczania miłości Boga, którą spotyka się w Słowie Bożym, Liturgii i wspólnocie Kościoła. Rodzi to wiarę, która umacnia się kiedy jest przekazywana. Nie ma apostołów ewangelizacji bez gruntownej formacji wiary, czego sami, na drodze wspólnot neokatechumnalnych, doświadczacie każdego dnia.

Jan Paweł II napisał przed dwadziestu laty: “Wspólnoty Drogi Neokatehumenalneji pokazują w parafiach przykład Kościoła misyjnego i starają się otworzyć drogę ewangelizacji dla tych, którzy porzucili chrześcijańskie życie, dając im, pod kierownictwem biskupa – drogę wtajemniczenia, taką, jaką przechodzili katechumeni pierwszych wieków, przybliżając ich do Chrystusa i do Kościoła. To głoszenie Ewangelii, świadectwo wiary i świętowanie Eucharystii w małych wspólnotach to środki, które pozwalają członkom wspólnot oddać się  służeniu odnowy Kościoła”. Bardzo się cieszę, że dzieje się w ten sposób, w duchu Jana Pawła II, również we Lwowie.

Niech Maryja, Śliczna Gwiazda miasta Lwowa, pomaga wam w nowej ewangelizacji naszego miasta, w spotkaniach z współczesnym człowiekiem, który bez Ewangelii jest zagubiony. Przyjmijcie moje serdeczne błogosławieństwo. Jestem z wami na waszyh misjach i na drodze wiary.

Wskazując na fresk Henryka Rozena arcybiskup dodaje: Widzimy ikonę “Zesłanie Ducha Świętego”.  Teraz Duch Święty przychodzi do nas.

13 maja 2013 roku.

Fotografiami wspomnijmy to wydarzenie