Ukraina. Szkolenie kapelanów więziennych

Aktualności

Ukraina. Szkolenie kapelanów więziennych

Kolejny raz w Instytucie Fachowego Przygotowania Funkcjonariuszy Służby Więziennej w Białej Cerkwi k/Kijowa odbyło się kolejne szkolenie dla osób z różnych wyznań odwiedzających więzienia.

20161005_100547

Wykłady dotyczyły kwestii prawnych, psychologicznych i socjologicznych związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Przedstawiono historię posług religijnych w więzieniach. Szkolenie były tożsame z wykładami prowadzonymi dla pracowników służby więziennej. W czterodniowym kursie uczestniczyło 50 osób, w tym 9 ewangelizatorów rzymsko-katolickich (księża, siostry zakonne i świeccy ze Lwowa, Winnicy, Gwardyjskiego, Równego). Uczestnicy szkolenia otrzymują świadectwa, dowodzące przed kierownictwem więzień stopnia odpowiedniej fachowości dla prowadzenia działalności w więzieniach. Termin „kapelan więzienny” istnieje w ukraińskich aktach prawnych, stopniowo zwiększają się jego możliwości jego posługi. Celem jest umożliwienie pełnienia posługi na takim poziomie, jak to ma miejsce na całym demokratycznym świecie. Nie planuje się jednak wprowadzenia etatów. Od roku można bez przeszkód prowadzić posługi religijne dla licznej grupy osób przebywających w aresztach śledczych, dotychczas niedostępnych.

20161004_183042

Na Ukrainie w każdym z 182 więzień istnieją miejsca kultu, w niektórych nawet 2-3, w tym 105 to wolno stojące budynki. Łącznie działalność religijna prowadzi prawie 3 tysiące osób. Sama ich ilość kapelanów i fakt, że połowa to osoby wcześniej odbywające karę jest fenomenem na skalę światową.

Ks. Grzegorz Draus

Naczelny rzymsko-katolicki kapelan