Weekend TAİZE we Lwowie

Aktualności

Weekend TAİZE we Lwowie

Wieczorną Msza św. w kościele św. Jana Pawła II rozpoczął się pierwszy “Weekend TAİZE we Lwowie”.

Jest to przewidziane regularne wydarzenie przynoszące atmosferę spotkań w Taize, tymczasowe nie mogące przyjmować pielgrzymów. Organizatorem jest Parafia św. Jana Pawła II we Lwowie.  Śpiewy kanonów na Mszy były kontynuowane na początek całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu, jak to ma zawsze miejsce z piątku na sobotę. Uczestnicy “Weekendu TAİZE” wzięli następnie udział w workshopie na temat “Żydowskie korzenie chrześcijaństwa”. Włączali się w śpiewy i modlitwy, prowadzone przez parafialna grupę duszpasterstwa środowiska żydowskiego. Była wspólna agapa.

Kolejnymi wydarzeniami “Weekendu TAİZE у Львові” w sobotę 30 stycznia jest poranna modlitwa i workshop na temat rodziny w monastyrze sióstr studytek (dawny klasztor benedyktynek).  Modlitwy kanonami Taize zabrzmiały też w katedrze ormiańskiej. Diakon Armen jak wprowadzenie do modlitwy opisał fresk “Ukrzyżowanie” na jakim Henryk Rozen postaciom świętych nadal twarze ówczesnych trzech arcybiskupów Lwowa, jak symbol jedności w różnorodności. Diakon poprowadził też ormiańska modlitwa. O godz.16:30 w klasztorze w Sołonce siostry benedyktynki przeprowadziły konferencję o modlitwie, następnie będą celebrowano łacińskie Nieszpory. Po niedzielnej mszy w kościele św. Jana Pawła II uczestnicy wzięli udział w  modlitwie kanonami Taize z biblijną medytacją w monastyrze św. Onufria.

Kolejny “weekend TAİZE we Lwowie” planowany jest wdniach 10-12 kwietnia 2022. Zaprasza Parafia św.Jana Pawła II we Lwowie (zgłoszenia: +380975170642).

ks.Grzegorz Draus