Wiara zachowała polskość naszych rodaków na Kresach. Więzi Kresowian z ziemią ojców

Aktualności

Wiara zachowała polskość naszych rodaków na Kresach. Więzi Kresowian z ziemią ojców

W niedzielę 3 września w Parafii św. Michała w Jeżowie Sudeckim odbyły się gminne dożynki.

W obecności wójta Edwarda Dudka i sołtysa  Zofii Górskiej liczni wierni zgromadzili się w parafialnym kościele. Przygotowany był wieniec dożynkowy. Proboszcz ks. Andrzej Sarzyński wzywał do szacunku do trudnej i odczuwanej w swoich plonach codziennie pracy rolnika. Po Mszy, zgodnie z wieloletnia tradycją, poprowadziła procesje do krzyża, gdzie  modlono się za ofiary II Wojny światowej. Skauci Europy (zastęp wilczków) złożyli wieńce i lampiony pod krzyżem. Goście, uroczystości był ks. Grzegorz Draus, proboszcz Rzymsko-katolickiej Parafii św. Jana Pawła II we Lwowie. Parafia obejmuje południową dzielnicę  Lwowa oraz miejscowość Sokolniki. Wójt Edward Dudek zapowiedział nawiązanie wielostronnej współpracy gminy Jeżów Sudecki i Sokolnik, historia mieszkańców tych dwóch miejscowości jest podobna. Sokolniki zamieszkują, oprócz Polaków przesiedleńcy ze wschodniej Polski. Dla większości mieszkańców Jeżowa Sudeckiego Kresy to ziemia ich przodków.

20170903_131618

Ks. Grzegorz Draus zaznaczył, że Polacy we Lwowie i na całych Kresach zachowali polski język i kulturę dzięki praktykowaniu wiary, która tak głęboko, od Chrztu Polski, przenika i łączy Kościół i Polskę. W praktyce nie istnieje na naszych Kresach środowiska i ludzi pielęgnujących polskość jednocześnie nie wyznających głęboko wiary. W krzyżu Chrystusa jest odpowiedź na ból wojny i nasze codzienne cierpienia.

20170903_132301

20170903_132408

Ks. Grzegorz Draus, Lwów

Autor fotografii: Małgorzata Karmelita