Mnich-studyta, wychowanek lubelskiego seminarium – greko-katolickim biskupem na Ukrainie

Aktualności

Mnich-studyta, wychowanek lubelskiego seminarium – greko-katolickim biskupem na Ukrainie

12 marca br. ogłoszono, że Ojciec Święty Franciszek zatwierdził wybór Synodu Ukraińskiego Kościoła Greko-Katolickiego, o. Teodora Martyniuka, na biskupa pomocniczego archidieceji Tarnopolsko-Zborowskiej. Bp nominat jest 21 biskupem greko-katolickim na Ukrainie. Kościół Greko-katolicki na Ukrainie funkcjonuje w 14 jednostkach kościelnych (diecezje lub egzarchaty).

Bp. Teodor (Taras) Martyniuk ur. 1.02.1974 w Jaremcze koło Iwano-Frankiwska.Zakończył Kolegium Pedagogiczne w Krzemieńcu. W 1993 wstapił do odnowionego po latach zamknięcia klasztoru studytów w Uniowie koło Lwowa. W 1994 rozpoczął studia w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. Do tej uczelni kierowano grupy kandytatów do kapłaństwa z Ukrainy. Klerycy greko-katoliccy, pielęgnując swoją liturgiczną tradycję (nabożeństwa odbywają się w oddzielnej, wschodniej kaplicy), jednocześnie studiują na KUL wspólnie z łacińskimi kolegami. Uczestniczą w pełni w życiu seminaryjnym, szeroko poznając duszpasterską rzeczywistość Koscioła w Polsce. O. Teodor zdobył tytuł magistra teologii KUL. Święcenie kapłańskie przyjął 20.01.2000 z rąk biskupa Juliana Gbura. Był przełożonym klasztoru studytów w Uniowie. Brał udział w przygotowaniu dokumentacji dla beatyfikacji męczenników UGKK. Studiował  w Paryżu i Rzymie. Magister Teologii (KUL), doktor prawa kanonicznego (Papieski  Instytut Wschodni, Rzym). Wykładowca prawa kanonicznego na  Papieskim  Instytutucie Wschodnim w  Rzymie.

Ks. Grzegorz Draus

Rzymsko-katolicka Parafia św. Jana Pawła II

Lwów

www.welwowie.com